Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПАРКИ - ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА
   

ПАРКИ - ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА

- найбільш визначні та цінні зразки паркового буд-ва, оголошені такими для охорони та використання з естет., вих., наук, та оздоровчого метою. В Україні їх прав, статус визначається Законом «Про природно-заповідний фонд» (1992). П. — п. с.-п. м. загальнодержавного значення є природоохор., рекреац. установами.

Рішення про оголошення відповід. об'єктів П. — п. с.-п. м. загальнодержавного значення приймає Президент України, а місц. значення — обласні, Київ, і Севастопольська міські ради. Оголошення парків пам'ятками сад.-парк, мист-ва проводиться з вилученням або без вилучення зем. ділянок, водних чи ін. природ, об'єктів у їх власників або користувачів. На тер. П. — п. с.-п. м. можуть здійснюватися наук, дослідження.

Тут проводиться догляд за насадженнями, включаючи сан. рубки, рубки реконструкції та догляду з підсадкою дерев і чагарників ідентич. видового складу замість загиблих; вживаються заходи щодо запобігання самосіву, збереження деревних, чагарникових і квіткових композицій, трав'яних газонів. Дозволяється проведення екскурсій та масовий відпочинок населення. Будь-яка діяльність на тер. парків, що не пов'язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує їх збереженню, заборонена. Утримання та реконструкція П. — п. с.-п. м. проводиться за проектами, що розробляються спеціаліз. наук, та проект, установами і затверджуються: органами, в підпорядкуванні яких вони перебувають, за погодженням з М-вом екології та природ, рес урсів України (П. — п. с.-п. м. загальнодержавного значення); органами цього м-ва на місцях (П. — п. с.-п. м. місцевого значення). Власники або користувачі зем. ділянок, водних та ін. природ, об'єктів, оголошених П. — п. с.-п. м., беруть на себе зобов'язання забезпечувати режим їх охорони та збереження.

Г. І. Балюк, Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази