Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РАХУНКОВА ПАЛАТА
   

РАХУНКОВА ПАЛАТА

- постійно діючий орган контролю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про Рахункову палату» (1996, в ред. 1998) осн. завданнями Р. п. є: організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Держ. бюджету, витрачанням бюдж. коштів; контроль за утворенням і погашенням внутр. і зовн. боргу України; визначення ефективності та доцільності видатків держ. коштів, валют, та кред.-фін. ресурсів; контроль за фінансуванням загальнодерж. програм; контроль за дотриманням законності щодо надання Україною позик і екон. допомоги; контроль за законністю і своєчасністю руху коштів Держ.

бюджету і коштів позабюдж. фондів в установах НБУ та уповноважених банках; підготовка пропозицій про удосконалення бюдж. процесу; регулярне інформування ВР України про хід виконання Держ. бюджету та ін. завдань, передбачених чинним зак-вом України. Р. п. здійснює контроль на засадах законності, плановості, об'єктивності, незалежності та гласності. В межах своїх повноважень вона здійснює експертно-аналітичні, інформаційні та ін. види діяльності; проводить фін. перевірки, ревізії, отримує від керівників установ та організацій, що перевіряються, всю необхідну документацію та інформацію про фін.-госп. діяльність; організовує і проводить операт. контроль за використанням бюдж. коштів; проводить експертизу проектів Держ. бюджету та проектів законів, ін. нормат. актів, міжнар. договорів України, ін. док-тів щодо Держ. бюджету і фінансів України. Р. п. готує і подає висновки до ВР України та її комітетів щодо виконання Держ. бюджету, вносить до парламенту пропозиції про усунення порушень і відхилень бюдж. процесу; направляє мат-ли перевірок, ревізій і обслідувань КМ України, відповід. центр, органам викон. влади, НБУ, Фонду держ. майна, підприємствам, установам та організаціям для розгляду і вжиття необхід. заходів. Р. п. вносить до ВР України, Президента України та органів викон. влади клопотання про притягнення до відповідальності посад, осіб, винних у порушенні вимог чинного зак-ва України, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди д-ві. Р. п. очолює голова, який призначається на посаду і звільняється з посади ВР України. До складу Р. п. входять також перший заступник і заст. голови, гол. контролери та секретар Р. п. Діє колегія Р. п.

Літ.: Савченко Л. А. Прав, статус Рахункової палати України. Ірпінь, 2002.

О. Ф. Андрійко.

 

Схожі за змістом слова та фрази