Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ю arrow ЮШКОВ
   

ЮШКОВ

Серафим Володимирович [4(16).У 1888, с. Трофімовщина Пензен. губ. — 14.УІІІ 1952, Москва] — рос. історик д-ви і права, доктор істор. наук з 1935, чл.-кор. АН УРСР з 1939, д. член АН КазРСР з 1946, з. д. н. РРФСР з 1948. Закін. 1912 юрид. та істор.-філол. ф-ти Петерб. ун-ту і був залишений на юрид. ф-ті для підготовки до вченого звання. У 1916 склав магіст. іспит і був допущений для читання лекцій як приват-доцент. У 1918 запрошений Саратов, ун-том для читання лекцій з історії руського права. 1919 обраний професором кафедри історії руського права цього ж ун-ту. 1920 обраний професором рос. історії Саратов. ІНО та Саратов, ін-ту нар. г-ва. В 1921 обраний ректором Саратов. ІНО , а після злиття цього ін-ту з ун-том призначений на посаду декана ф-ту сусп. наук. 1926 призначений професором юрид. ф-ту Ленінгр. ун-ту. 1930 обраний професором каф. історії народів СРСР Узб. пед. академії (Ташкент), яка згодом була перетв. на Узб. ун-т. З 1933 — на каф. історії народів СРСР Дагестан, пед. ін-ту (Махачкала), а згодом (1934) перейшов до Свердл. пед. ін-ту. В 1935-37 читав курс історії д-ви і права СРСР у Свердл. юрид. ін-ті. З 1938 працював у Моск. юрид. ін-ті, а невдовзі його запросили до Моск. юрид. ін-ту прокуратури. Одночасно був штат, працівником Всесоюз. ін-ту юрид. наук. Під час Вел. Вітчизн. війни працював у 1-му Держ. юрид. ін-ті НКЮ СРСР в Алма-Аті (1941-43). Після утворення АН КазРСР був обраний її дійсним членом і директором Ін-ту історії, археології та етнографії - 3 1944 — професор Моск. ун-ту, Військ.-юрид. академії та співробітник Всесоюз. ін-ту юрид. наук. Ю. — автор багатьох наук, праць істор.-прав. характеру. Досліджував джерела давньорус. права. У 1935 вийшло у світ видання «Руської Правди» за списками, підготовленими Ю. Він сприяв виданню Судебника 1497 і «Правосуддя митрополичого». Здійснив розгорнутий аналіз текстів «Руської Правди», давньорус. юрид. збірок, Устава кн. Володимира та ін. пам'яток права. До наук, доробку Ю. належать також дослідження проблем: розвитку феодалізму і феод, відносин у Київ. Русі; походження державності у слов'ян; становлення і сутності станово-представн. монархії в

Юшков Серафим Володимирович  - leksika.com.ua

Росії; прав, становища церков і монастирів тощо.

Осн. праці: «До історії давньоруських юридичних збірників XIII ст.» (1919), «Феодальні відносини в Київській Русі» (1925), «До питання про методологію історії права» (1927), «Нарис з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму у Київській Русі» (1939), «Суспільно-державний лад і право Київської Русі» (1949), «Руська Правда. Походження, джерела, її значення» (1950).

Літ.: Серафим Владимирович Юшков. К 60-летию со дня рождения и 35-летию науч.-пед. и обществ, деятельности. (Библиогр. указатель трудов). М., 1948; Смолій В. А., Рич-ка В. М., Стоян П. К. Серафим Володимирович Юшков (до 100-річчя з дня нар.). УІЖ, 1988, № 5; Усенко I. Б., Чехович В. А. Біля джерел рад. прав, науки: До 100-річчя з дня нар. чл.-кор. АН УРСР С. В. Юшкова. «Вісник Академії наук УРСР», 1988, № 5.

І. В. Музика.

 

Схожі за змістом слова та фрази