Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МІСЦЕ ЗЛОЧИНУ
   

МІСЦЕ ЗЛОЧИНУ

— простір, у т. ч. територія місцевості, лінія кордону, ділянка земної, вод. поверхні чи повітр. простору, приміщення або трансп. засіб, де були розпочаті, продовжені, закінчені чи припинені злочинні дії. Кримінальний кодекс України називає такі М. з., як місце позбавлення волі, повітр. простір України та її конт. шельф, держ кордон, житло, повпр. судно, поле бою та ін. Чинність КК України взагалі залежить від М. з., зокрема від того, вчинено злочин на тер. України чи за її межами (ст. 4 і 5 КК). Крім того, ряд діянь набувають ознак злочину лише за умови, якщо вони вчинені на тер. України (скажімо, незаконне ввезення на тер. України відходів і вторинної сировини — ст. 228 ) чи, навпаки, за її межами (участь без дозволу відповідних органів держ. влади у збройних конфліктах ін. держав — ч. 2 ст. 63і, 1877 КК).

Як у названих, так і в ін. випадках М. з. може бути конструктивною (необхідною або кваліфікуючою) ознакою об'єктивної сторони складу злочину. Так, М. з. є необхідною ознакою складу злочину у статтях КК, що передбачають відповідальність за: порушення порядку використання повітр. простору України (ст. 77 ), порушення недоторканності житла ф-н (ст. 130), порушення зак-ва про конт. шельф України (ст. 163 ), втечу з місця позбавлення волі або з-під варти (ст. 183), або із спеціаліз. лік. закладу (ст. 184), порушення правил безпеки на вибуховонебезпечних підприємствах або у вибуховонебезпечних цехах (ст. 220), незакон, провіз на повітр. судні вибухових або легкозаймистих речовин (ст. 221), незаконне публічне вживання наркот. засобів (ст. 22916), мародерство (ст. 260) тощо. Іноді М. з. є альтернативною ознакою, тобто такою, яка стає необхідною лише за відсутності ін. факультативних ознак об'єктивної сторони складу злочину (так, за ст. 161 КК полювання є незаконним, якщо вчинене у заборонений час, забороненими знаряддями і способами або в недозволених місцях). У статтях, що встановлюють відповідальність за крадіжку (ч. З ст. 81, ч. З ст. 140), грабіж (ч. 3 ст. 82, ч. 3 ст. 141), самовільну відлучку (п. «в» ст. 239) тощо, М. з. (приміщення, сховище, житло, місце розташування дисциплінарного батальйону) є кваліфікуючою ознакою. Проте М. з. може мати значення для кваліфікації злочинів і в разі, коли юно прямо не передбачене як конструктивна ознака їх складу. Напр., не привласненням знайденого, а крадіжкою є протиправне заволодіння худобою, яка залишилася на пасовищі без тимчас. догляду (п. 7 пост, пленуму ВС України «Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна на підприємствах і в організаціях агропромислового комплексу» від 27.ІІІ 1987). М. з., поряд з такими обставинами, як час, динаміка подій, фіз. дані потерпілого тощо, має значення для встановлення наявності або відсутності ознак перевищення меж необхідної оборони (п. 4 пост, пленуму ВС України «Про практику застосування судами законодавства, яке забезпечує праю на необхідну оборону від суспільно небезпечних посягань» від 28.УІ 1991), для оцінки факту сприйняття потерпілим погрози як реальної (п. 8 пост, пленуму ВС України «Про судову практику у справах про зґвалтування та інші статеві злочини» від 27.ІІІ 1992) або для оцінки хуліганських дій як особливо зухвалих чи винятково цинічних (п. 8 пост, пленуму ВС України «Про судову практику у справах про хуліганство» від 28.УІ 1991).

У крим. процесі України М. з. є обставиною, яка підлягає доказуванню (п. 1 ст. 64 Кримінально-процесуального кодексу України), і повинно бути зазначене у постанові про притягнення до відповідальності обвинуваченого (ст. 132 КПК), а також в описовій частині обвинувального висновку та мотивувальній частині вироку (ст. 223 і 334). Порушення цих вимог може бути підставою для повернення справи на дод. розслідування (ст. 370, підпункт «г» п. 13 пост, пленуму ВС України «Про застосування судами України кримінально-процесуального законодавства, що регулює повернення справ на додаткове розслідування» від 25.ІІІ 1988) чи для скасування вироку (п. 9 пост, пленуму ВС України «Про застосування законодавства, яке забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсудному право на захист» від 7.VII 1995). М. з. має також значення для з'ясування тер. підсудності і підслідності крим. справ (ст. 37 і 116 КПК).

М. І. Хавронюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази