Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БЕЗПЕРЕРВНИЙ ТРУДОВИЙ СТАЖ
   

БЕЗПЕРЕРВНИЙ ТРУДОВИЙ СТАЖ

- тривалість безперервної роботи працівників на одному підприємстві, в установі, організації чи на ін. підприємствах у випадках, встановлених чинним зак-вом. При звільненні за власним бажанням без поважних причин Б. т. с. зберігається, якщо перерва в роботі не перевищує 3 тижнів (21 календ, день); при звільненні за власним бажанням з поваж, причин Б. т. с. зберігається за умови, коли перерва в роботі не перевищила одного місяця, якщо зак-вом не встановлені триваліші строки збереження такого стажу. Поважними при звільненні вважаються причини, пов'язані з неможливістю продовження роботи: переїзд на нове місц е проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в ін. місцевість; вступ до навч. закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена мед. висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або за дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до мед. висновку або інвалідом І групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом; переїзд в іншу місцевість у порядку організованого набору робітників, сільсько-госп. переселення, а також в ін. випадках, коли відповідно до рішень Уряду України власник або уповноважений ним орган зобов'язаний без перешкоди відпустити працівників для роботи на підприємствах і в організаціях окр. галузей нар. г-ва; зарахування до вищого чи ін. навч. закладу, аспірантури, клінічної ординатури; порушення власником або уповноваженим ним органом зак-ва про працю, колект. чи труд, договору тощо. Зак-вом та локальними нормат. актами (статутами, колект. договорами) встановлюються пільги та переваги для осіб з Б. т. с. Так, працівникам з тривалим Б. т. с. роботи надається переважне право на залишення на роботі у зв'язку із змінами в організації в-ва і праці. Б. т. с. має значення для встановлення розміру допомоги по держ. соціальному страхуванню. Статутами та колект. договорами підприємств, установ, організацій для таких працівників можуть бути передбачені пільги по отриманню кредиту, наданню послуг і придбанню товарів власного в-ва тощо. Літ.: Безугла Я. І. Труд, стаж і його юрид. значення. К., 1979; Андріїв В. Класифікація та юрид. значення труд, стажу в праві соціального забезпечення. «Право України», 1997, № 5. Н. М. Хуторян.

 

Схожі за змістом слова та фрази