Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow a arrow АСОЦІАЦІЯ ТУРИСТСЬКА
   

АСОЦІАЦІЯ ТУРИСТСЬКА

- добровільна спілка (союз), об'єднання рівноправних підприємств, організацій туризму, споріднених сфер обслуговування туристів і екскурсантів (наприклад, транспорту, розміщення, харчування, інформації, прокату, культурного обслуговування тощо), а також фізичних осіб, створене для досягнення загальної господарської або іншої мети. Розрізняють А. т.: 1) господарські; 2) торговельні - добровільний союз підприємців, що не має на меті отримання прибутку і створений для надання його членам і цілим напрямам бізнесу допомоги у вирішенні спільних завдань. Основні сфери взаємодії членів торговельних А. т.: бухгалтерський облік і контроль; ринкове стимулювання; стосунки з урядовими органами; працевлаштування й наймання робочої сили; поширення позитивного досвіду менеджменту; інформаційне обслуговування й освіта; 3) громадські (наприклад, асоціації туристських клубів і федерацій туризму). За сферою обслуговування А. т. поділяються на: національні - типу Асоціації навчальних закладів України туристського й готельного профілю, Російської асоціації туристських агентств (РАТА), Національної туристської асоціації (НТА), Болгарської асоціації туризму й відпочинку (БАТО), Асоціації британських туристських агентств); регіональні - наприклад, Асоціація "Об'єднаний університет туризму держав-учасниць СНД " і Міжнародна асоціація соціального туризму (АСТУР) у країнах СНД, Конференція турагентів країн Латинської Америки (COTAL), Асоціація британських турагентств, Європейська туристська комісія (ЕТК), Міжнародне бюро соціального туризму (BITS), Туристська асоціація країн Тихоокеанського регіону (РАТА), Арабська туристська асоціація (ААТТА) - об'єднання агентств 14 арабських країн, Асоціація студентських туристських організацій країн Азії (STAL) тощо; міжнародні - наприклад, Всесвітня асоціація туристських агентств (WATA), Міжнародна асоціація наукових експертів з туризму (AIEST), Студентська асоціація з повітряних перевезень (САТА), Міжнародний туристський альянс (АІТ) - організація суспільного сприяння автомобільному туризму, Міжнародна академія туризму)та ін.

Найвідоміші в Індустрії гостинності А. т.: Американська асоціація клубних працівників (SMAA) має понад 4 тис. членів із США й інших країн світу. Основні напрями роботи: сприяння ефективному управлінню клубами, поширення професійних знань про клубну діяльність, розвиток клубної системи, задоволення потреб населення в рекреації, поліпшенні фізичного й соціального здоров'я суспільства. Проводить національні й регіональні семінари, конференції, розповсюджує літературу з організації клубної роботи.

Американська асоціація кулінарів (ACF) - об'єднання професійних кулінарів і викладачів кулінарії. Мета ACF - сприяння розвиткові професійних навичок її членів, заохочення до навчання і поліпшення умов праці. Реалізує національну програму сертифікації, а також програму навчання кулінарної майстерності. Видає професійний журнал "Тпе National Culinary Revlew".

Американська асоціація готелів і мотелів (АН&МА) - федерація, що об'єднує понад 70 американських і 33 закордонні асоціації індустрії гостинності. її членами є керівники, що представляють 8,9 тис. підприємств розміщення (1,3 млн готельних номерів - понад 50% усієї готельної бази і більш як 80% валового доходу готельної індустрії США). Має власний навчальний центр некомерційного характеру (Іст-Лансінг, шт. Міннесота), що створює навчальні матеріали і посібники, необхідні для індустрії гостинності, а також організує спеціальні курси підвищення кваліфікації. Видає офіційний щомісячний журнал "Lodglng", має власну комп'ютерну інформаційну систему, що стежить за появою найновішої інформації в сфері гостинності.

Американське товариство туристських агентів (ASTA) - найбільша і найвпливовіша А. т. в світі. Заснована в 1931 р. як Американська асоціація пароплавних і туристських агентів. Нині має 27 американських і 39 іноземних філій. Займається просуванням й удосконаленням турагентської індустрії шляхом представлення побажань її членів у законодавчих органах, а також поширенням інформації професійного характеру. Проводить наукові семінари з проблем розвитку туристської індустрії, що вважаються найпре-стижнішими в туристському світі. Щорічний семиденний семінар складається з 15 засідань, присвячених маркетингу і менеджменту. Видає щомісячні журнали " ASTA Тгаиеі News" і "Тгаиеі Agents, Management", а також щотижневу газету "ASTANOTES". Проводить авторитетний щорічний Конгрес з міжнародного туризму. Mm 12 категорій членства, кожна з яких поділяється на дві основні групи: колективне членство та індивідуальне членство.

Асоціація наукових експертів з туризму, міжнародна (AIEST) - утворена в 1951 р. як неурядова організація. Поєднує провідні навчальні, наукові, проектні організації й установи з усього світу, що займаються проблемами туризму. Проводить консультації туристських підприємств, об'єднань, концернів, фірм у галузі туристського маркетингу та менеджменту.

Асоціація з соціального туризму і відпочинку трудящих, міжнародна (МАСТОТ) - правонаступниця з поч. 80-х pp. XX ст. Міжнародного профспілкового комітету із соціального туризму й відпочинку (1968). Основні завдання МАСТОТ: надання допомоги членам асоціації у вирішенні соціальних проблем, що стосуються організації відпусток, раціонального використання вільного часу, туристської роботи; сприяння розширенню співробітництва між державами на основі дво- і багатосторонніх угод; здійснення контактів між національними туристськими установами. Штаб-квартира МАСТОТ знаходиться в Празі.

Асоціація професійних організаторів конгресів, міжнародна - об'єднання (пул) туроператорів, що спеціалізуються на проведенні міжнародних конгресів, фестивалів, конгрес-турів та їх обслуговуванні.

Асоціація соціального туризму, міжнародна (АСТУР) - добровільне об'єднання туристських організацій, підприємств і підприємців усіх форм власності країн СНД, зацікавлених у розвитку туризму. Налічує 17 членів.

Асоціація турагентств, всесвітня (WATA) - об'єднує понад 250 турагентств різних країн. Діє на комерційних засадах і розподіляє отримуваний прибуток за принципами пулу.

Міжнародна асоціація бухгалтерів-експертів, що працюють в індустрії гостинності, (ІАНА) - об'єднує більш як 3 тис. бухгалтерів, що працюють в готелях, мотелях, ресторанах, клубах США, Канади, країн Карибського бас. Головним завданням ІАНА є навчання з метою розвитку й удосконалення професійних знань з бухгалтерського обліку, управління фінансами й аналізу економічної інформації. Видає інформаційні бюлетені "Тhе Bottomline" і "Тhе President's Log". Проводить регіональні конференції і щорічний конгрес, а також конференцію з технологій у готельній індустрії.

Міжнародна асоціація керівників готельних і маркетингових служб (HSMAI) - заснована в 1927 p., її членами є громадяни США, Канади, Австралії, європейських держав, країн Азії, Океанії, Африки, Латинської Америки. 7 тис. з них представляють інтереси підприємств і організацій, 1 тис. учасників - студенти. Основні напрями діяльності HSMAI - обмін ідеями, одержання найновішої інформації, розробка методів комерційної і маркетингової роботи. Організує і проводить національні й міжнародні конференції, наради, видає журнал "Lodging", інформаційні бюлетені "Marketing Rewiew", "HSMAI update" і "HSMAI Facilities Digest".

Міжнародна асоціація керівників підприємств харчування - об'єднує понад 3 тис. членів із США та країн Тихоокеанського регіону, а також 1 тис. студентів, що навчаються за програмами підготовки керівників підприємств громадського харчування. Метою асоціації є підвищення стандартів обслуговування, навчання членів, підготовка майбутніх лідерів індустрії, інформаційне обслуговування підприємств харчування. Видає інформаційний бюлетень "Food Executive".

Національна асоціація директорів кейтерингу (NACE) - утворена в 1958 p., об'єднує бл. 1500 членів із США й Канади - директорів, викладачів і менеджерів підприємств кейтерингу. Мета - визнання професіоналами працівників цього виду обслуговування. Проводить освітні конференції і вручає дипломи виконавчих директорів кейтерингу.

Національна асоціація громадського харчування в коледжах і університетах (HACUFS) - утворена в 1958 р. з метою підвищення рівня і стандартів громадського харчування в школах, коледжах і університетах. Об'єднує понад 600 підприємств харчування США та інших країн, а також 120 асоційованих членів - постачальників харчової продукції. Проводить семінари і щорічні конференції.

Національна курортна асоціація (НКА) - громадське об'єднання (понад 1500 курортних організацій Росії, 2000 p.), діяльність якого спрямована на просування курортного продукту на вітчизняному і закордонному ринках, а також на підвищення якості курортних послуг.

Національна туристська асоціація (НТА) - добровільне громадське об'єднання (понад 500 членів, 1996 p.), створене з метою сприяння розвиткові туризму і туристської індустрії в Росії, підвищенню якості обслуговування туристів, просуванню російського туристського продукту на міжнародному ринку.

Товариство керівників підприємств громадського харчування (SFM) - міжнародна організація, що об'єднує понад 1 тис. керівників і менеджерів сфери громадського харчування, а також студентів, що навчаються за програмами ресторанного менеджменту. Напрями діяльності: обмін ідеями і досвідом, використання сучасних методів підвищення якості професійної підготовки робітників та службовців підприємств громадського харчування.

Організатори міжнародних зустрічей (МРІ) - асоціація професійних організаторів конгресів, симпозіумів, менеджерів з проведення колективних заходів конгресового туризму. Інформує своїх членів про зміни в тенденціях розвитку цієї галузі бізнесу.

Російська асоціація туристських агентств (РАТА) - об'єднує понад 500 членів (1997), проводить інформаційно-консультативну діяльність з актуальних проблем російського туристського бізнесу. Принципи РАТА: політика "відкритих дверей" для вступу нових туристських організацій і фірм суміжних галузей; максиміза-ція практичної віддачі від членства в РАТА; регіональна рівноправність і активна регіональна політика; демократизм; захист прав споживачів. Основні напрями діяльності: сприяння законотворчій роботі в галузі туризму і протекціонізм; регіональна політика; підготовка кадрів; міжнародне співробітництво з WTO, UFTAA, ASTA, ІАТА тощо; виставкова та видавнича справа; захист національних інтересів російського тур-бізнесу; розвиток інформаційних технологій. При правлінні РАТА функціонують спеціальні комісії (з виїзного туризму, санаторно-курортної справи).

До А. т. наближені як форма спільної неко-мерційної діяльності федерації - союз, добровільне об'єднання кількох споріднених товариств, зацікавлених в інтеграції чи кооперації з метою активізації своєї діяльності. Функціонують як на національному й регіональному, так і на міжнародному рівнях. Прикладом можуть бути Міжнародна федерація молодіжних туристських організацій (МФМТО), Всесвітня федерація асоціацій турагентств (ФУААВ), Міжнародна федерація молодіжних гуртожитків (МФМО).

Федерація асоціацій турагентств, усесвітня (FUAAW, ФУААВ) - організація, що об'єднує 71 національну і регіональну асоціацію, які представляють більш як 20 тис. турагентств. Створена в 1966 р. з метою захисту професійних інтересів турагентств і надання їм необхідної професійної допомоги.

ФІДЖЕТ (FIJET) - Міжнародна федерація журналістів і письменників, що пишуть на теми туризму, діє при ЮНЕСКО (див. також ХОТРЕК).

 

Схожі за змістом слова та фрази