Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow паш-перг arrow ПЕРВИННІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
   

ПЕРВИННІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

— основа КПРС, одна з ланок її організаційної будови. Відповідно до Статуту партії, затвердженого XXII з'їздом КПРС, П. п. о. створюються за місцем роботи комуністів— на підприємствах, у колгоспах, частинах Рад. Армії, установах, учбових закладах і т. п. Первинні парт. орг-ції можуть створюватися за місцем проживання комуністів у селах і при будинкоуправліннях. Створюються П. п. о. при наявності не менш як трьох членів партії. В П. п. о., де є понад 50 комуністів, можуть бути створені партійні організації по цехах, дільницях, фермах, бригадах, відділах тощо. В цехових, дільничних і т. п. орг-ціях, а також у П. п. о., які налічують менше 50 комуністів, можуть створюватися парт. групи в бригадах та ін. виробн. ланках. Найвищим органом П. п. о. є партійні збори. Для ведення поточної роботи первинна, цехова парт. орг-ція обирає строком на один рік бюро партійне в кількості, встановлюваній парт. зборами. В первинних і цехових парт. орг-ціях, які налічують менше 15 комуністів, обирається не бюро, а секретар парт. орг-ції та його заступник. Секретарі первинних і цехових парт. орг-цій повинні мати парт. стаж не менше одного року На великих підприємствах і в установах, які налічують понад 300 комуністів, а в необхідних випадках, з урахуванням виробничих особливостей і тер. розкиданості, в орг-ціях, які налічують понад 100 комуністів, можуть створюватися парт. к-ти з наданням цеховим парт. орг-ціям прав П. п. о. В колгоспних і радгоспних П. п. о. партійні комітети можуть створюватися при наявності 50 і більше комуністів. У парт. орг-ціях, які налічують понад 500 комуністів, в окремих випадках можуть бути створені парткоми у великих цехах, а парт. орг-ціям виробничих дільниць надані права П. п. о. Первинним партійним організаціям підприємств пром-сті, транспорту, зв'язку, будівництва, матеріально-тех. постачання, торгівлі, громад. харчування, комунально-побутового обслуговування, колгоспів, радгоспів та ін. с.-г. підприємств, проектних орг-цій, конструкторських бюро, наук.-дослідних ін-тів, учбових закладів, культурно-освітніх і лікувальних закладів надано право контролю за діяльністю адміністрації. Парт. орг-ції міністерств, держ. к-тів та ін. центр. і місцевих рад., госп. установ і відомств здійснюють контроль за роботою апарату по виконанню директив партії і уряду, додержанню рад. законів. П. п. о. приймають в КПРС нових членів; виховують комуністів у дусі відданості справі партії, ідейної переконаності, комуністичної моралі; дбають про підвищення авангардної ролі комуністів у всіх сферах життя, виступають як політичне ядро трудового колективу. П. п. о. в своїй діяльності керуються Програмою і Статутом КПРС, ведуть роботу безпосередньо серед трудящих, згуртовують їх навколо КПРС, організують маси на втілення в життя політики партії, на боротьбу за побудову комунізму. На лютий 1981 в СРСР налічувалося 414 тис. первинних парт. орг цій, у т. ч. в УРСР —бл. 67 тисяч.

 

Схожі за змістом слова та фрази