Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗАХИСНА ПРОМОВА
   

ЗАХИСНА ПРОМОВА

- промова, виголошена учасником суд. дебатів у крим. справі (ст. 318 Кримінально-процесуального кодексу України), який виступає на стороні захисту. Це може бути захисник, а в разі його відсутності — підсудний, громад, захисник, цив. відповідач або його представник. Найчастіше із 3. п. виступає захисник підсудного, яким звичайно є адвокат, а за згодою підсудного з промовою може виступити його близький родич, опікун або піклувальник (ч. 1 ст. 44 КПК). Зміст промови захисника визначається його заг. обов'язком з'ясувати обставини, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного або пом'якшують чи виключають їх відповідальність (ч. 1 ст. 48 КПК). У промові захисник висловлює думку з приводу зазначеного в обвинуваченні діяння його підзахисного, критично аналізує факт, обставини справи і досліджені в суд. засіданні докази, кваліфікацію діяння, ступінь винності підзахисного у вчиненні злочину і в заподіяних злочином матеріальних збитках, спростовує обставини, що викривають підсудного у вчиненні злочину та обтяжують його відповідальність (ст. 41 Кримінального кодексу України), а також обґрунтовує наявність обставин, які його виправдовують чи пом'якшують його відповідальність (ст. 40 КК) або виключають провадження у крим. справі (ст. 6 КПК), наводить дані про особу потерпілого, а також дані про особу підсудного, які, на його думку, слід врахувати при визначенні судом виду та міри покарання (похилий вік, участь у Вел. Вітчизн. війні, у ліквідації наслідків Чорноб. катастрофи). На основі оцінки досліджених у суд. засіданні доказів захисник пропонує суду одне з таких рішень: 1) винести виправдувальний вирок, якщо доказами не встановлено події злочину, наявності в діях підсудного складу злочину або не доведено участь підсудного у вчиненні злочину (ч. 4 ст. 327 КПК); 2) виправдати підсудного за одними епізодами обвинувачення і врахувати пом'якшуючі обставини при засудженні за іншими; 3) при повному доведенні всіх епізодів злочинної діяльності підсудного врахувати при призначенні йому покарання обставини, що пом'якшують відповідальність кримінальну; 4) закрити справу щодо підсудного за наявності підстав, передбачених ст. 282 КПК; 5) винести обвинувальний вирок без призначення підсудному покарання або із звільненням його від покарання (ч. З ст. 327 КПК). Разом з тим, якщо підсудний не визнав себе винним у пред'явленому обвинуваченні, то захисник не має права в суд. дебатах обстоювати протилежну позицію. Виступаючи із 3. п., захисник повинен якомога повніше і переконливіше донести до суду, учасників суд. розгляду і публіки доводи на захист підсудного, не виходячи за межі етич. норм. Тому темп промови має бути розміреним, з необхідними паузами, акцентами і наголосами на найважливіших обставинах справи і доказах. Тон промови може бути спокійний, стриманий або схвильований, але без роздратування, улесливості чи повчальності. Захисній промові притаманний полеміч. характер, бо вона завжди є відповіддю на обвинувачення. Проте захисник, як і ін. учасники суд. дебатів, не має права на неправду. Він повинен пам'ятати, що поваги, гуманного ставлення до себе потребують потерпілі від злочину, свідки. Тому захисник не має права очорнити їх у спробі подати у вигіднішому світлі свого підзахисного.

Громад, захисник у своїй промові викладає думку громад, орг-ції чи труд, колективу, які його висунули, про обставини, що пом'якшують вину підсудного або виправдовують його; просить суд пом'якшити покарання, призначити покарання, не пов'язане з позбавленням волі, не застосовувати додаткове покарання, вносить пропозицію про умовне засудження підсудного або звільнення його від покарання і передання на поруки громад, орг-ції чи труд, колективу. Промова цив. відповідача стосується підстав цив. позову і його розміру. У ній доводиться невчинення злочину підсудним, відсутність матеріальної шкоди або менший її розмір, ніж зазначено у позовній заяві.

Літ.: Гольдинер В. Д. Защитительная речь. М., 1971; Матвиенко Е. А. Суд. речь. Минск, 1972; Леоненко В. В. Профес. этика участников угол, судопроизводства. К., 1981; Стецовский Ю. И. Угол.-процес, деятельность защитника. М., 1982; Сергеич П. Искусство речи на суде. М., 1988; Алексеев Н. С., Макарова 3. В. Оратор, искусство в суде. Ленинград, 1989; Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Крим, процес України. К., 1999; Михеєнко М. М., Шибіко В. П., Дубинський А. Я. Наук.-практ. коментар Крим.-процес, кодексу України. К., 1999; Молдован В. В. Риторика: загальна і судова. К., 1999.

В. П. Шибіко.

 

Схожі за змістом слова та фрази