Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
   

РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

— внесення відповід. запису до спец, реєстру у зв'язку з виникненням, переходом або припиненням права власності на нерухоме майно, а також на земельну ділянку. Відповідно до зак-ва України обов'язковій державній реєстрації підлягають зем. ділянки, нерухоме майно і права на них фіз. та юрид. осіб, у т. ч. іноземців і осіб без громадянства, іноз. юрид. осіб і держав, міжнар. організацій, а також тер. громад в особі органів місц. самоврядування. Порядок і умови реєстрації визначаються ЦивК України (ст. 182), постановою КМ України «Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру» вщ 17.УІІ 2003 та ін. нормат.-прав. актами. Зазначеною постановою передбачено на базі існуючих держ. реєстру земель та держ. реєстру прав власності на нерухоме майно до 1.1 2005 створити єдиний Держ. реєстр прав на землю та нерухоме майно, держателем якого визначено Держ. комітет України по зем. ресурсах. До створення такого реєстру реєстрація зем. ділянок і прав на них проводиться Центром держ. земельного кадастру при Держ. к-ті по зем. ресурсах шляхом внесення записів до бази даних держ. реєстру земель, а реєстрація права власності на об'єкти нерухом. майна, розташовані на зем. ділянках, — кому-нал. підприємствами [бюро технічної інвентаризації(БТІ)], які вносять відповідні дані до держ. реєстру прав власності на нерухоме майно. Р. п. в. на н. м. здійснюється за місцезнаходженням об'єктів нерухомості на підставі відповід. правовстановлювальних док-тів, за рахунок коштів особи, що звернулася до БТІ. Реєстрації підлягає право власності тільки на об'єкти нерухом. майна, буд-во яких закінчено та які прийняті в експлуатацію у встановленому порядку за наявності мат-лів тех. документації, підготовлених тим БТІ, яке проводить реєстрацію права власності на ці об'єкти. Не можуть бути зареєстрованими: тимчас. споруди; об'єкти, не пов'язані фундаментом із землею. Рішення про Р. п. в. на н. м. чи відмову в їх реєстрації приймає реєстратор, шо є працівником БТІ і, як правило, має вищу юрид. освіту. Відмова в Р. п. в. на н. м. може бути оскаржена відповідно до чинного зак-ва. Оформлення права власності на об'єкти нерухом. майна провадиться з видачею свідоцтва за зразком установленої форми: а) місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування:

фіз. особам на новозбудовані, перебудовані або реконструйовані об'єкти нерухом. майна за наявності акта про право власності на землю або рішення про відведення зем. ділянки для цієї мети та за наявності акта комісії про прийняття об'єкта і введення його в експлуатацію; власникам спільних будівель, які на закон, підставах зробили перебудову, прибудову, внаслідок чого змінилися належні їм частки (в разі, якщо співвласники не згодні змінити частки добровільно, це питання вирішується у суд. порядку); членам житл., житл.-буд., гараж., дачного чи ін. кооперативу, т-ва або об'єднання, які повністю внесли свої пайові внески; фіз. особам, які в разі ліквідації підприємства, об'єднання, організації отримали у власність у встановленому зак-вом порядку нерухоме майно підприємства, об'єднання, організації, що ліквідується;

фіз. особам, що вийшли зі складу засновників підприємства і за рішенням засновників (власників) отримали у власність об'єкт нерухом. майна, переданий їм за актом приймання-пере-давання;

інвесторам, які у встановленому зак-вом України порядку отримали у власність об'єкти нерухом, майна або його частини, побудовані за їх кошти, за наявності відповід. рішення місц. органу викон. влади, органу місц. самоврядування, акта приймання-передавання об'єкта (частини) інвестору;

реабілітованим гр-нам, яким повернуто у власність належні їм об'єкти нерухом. майна з представленням рішень комісій з реабілітації про повернення цього майна; у разі виділення окр. будинку зі складу об'єкта нерухом. майна, що складається з двох або більше будинків (будівель);

фіз. та юрид. особам при представленні договору про пайову участь у буд-ві об'єкта нерух. майна, акта прийняття об'єкта в експлуатацію та акта приймання-передавання цього об'єкта;

б) державними органами приватизації — наймачам квартир у держ. житловому фонді, які приватизували їх відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» (1992);

в) Державним управлінням справами на житлові та нежитлові об'єкти — суб'єктам, що беруть участь разом з Держ. управлінням справами в буд-ві нового житла, на їх частку.

Підготовку док-тів для видачі свідоцтв про право власності можуть за дорученням органів місц. самоврядування, місц. держ. Адміністрації та ін. органів відповідно до зак-ва проводити БТІ.

Літ.: Ільюченко В. М. Прав, засади реєстрації права власності на нерухоме майно. К., 2002.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази