Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПАТЕНТНЕ ВІДОМСТВО
   

ПАТЕНТНЕ ВІДОМСТВО

- уповноважений орган, що забезпечує реалізацію держ. політики у сфері охорони прав на об'єкти промислової власності. В Україні до 20.IX 2000 таким органом було Державне патентне відомство України (Держпатент України). Відповідно до указу Президента України «Про систему центральних органів виконавчої влади» від 15.XIІ 1999 утворено Державний департамент інтелектуальної власності — урядовий орган держ. управління, що діє у складі Міністерства освіти і науки України та підпорядковується йому. Осн. завданнями департаменту є забезпечення реалізації держ. політики у сфері інтелектуальної власності, визначення її пріоритет, напрямів та орг. забезпечення охорони прав на об'єкти інтелект, власності. Відповідно до цих завдань департамент реалізує єдину екон., фін., н.-т., інвест., соціальну політику у сфері інтелект, власності, забезпечує функціонування системи експертизи заявок на об'єкти інтелект, власності, визначає порядок держ. сертифікації діяльності у цій сфері, здійснює держ. реєстрацію та ведення держ. реєстрів об'єктів інтелект, власності, видає в установленому порядку охоронні док-ти на об'єкти інтелект, власності. До компетенції департаменту належить також здійснення реєстрації договорів про передачу прав на об'єкти інтелект, власності, що охороняються на тер. України, та ліценз. договорів, координація діяльності щодо передачі прав на об'єкти інтелект, власності тощо. Департамент вносить до М-ва освіти і науки пропозиції щодо участі України в роботі міжнар. організацій з інтелект, власності, а також здійснює міжнар. співробітництво, проводить підготовку міжнар. угод з питань інтелект, власності. У процесі виконання завдань взаємодіє з Радою з питань науки та н.-т. політики при Президентові України, центр, та місц. органами викон. влади, НАН України, галуз. академіями наук, РМ АР Крим, органами місц. самоврядування, а також з відповід. органами ін. держав. Департамент очолює голова, який призначається і звільняється з посади КМ України за поданням міністра освіти і науки, є членом колегії М-ва освіти і науки України.

Ю. Л. Бошицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази