Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow М-мил arrow МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ПОСТАЧАННЯ
   

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ПОСТАЧАННЯ

—комплекс орг., екон., тех., трансп., правових та ін. заходів і процесів, спрямованих на забезпечення потреб підприємств, фірм, об'єднань, установ, організацій тощо засобами в-ва і предметами праці для використання в матеріальному в-ві та сфері невироб. діяльності. Складовими М.-т. п. є: визначення потреб у матеріально-тех. засобах; їх плановий централіз. розподіл через систему держ. замовлень або шляхом задіяння (використання) ринк. механізмів; організація поставок матеріальних ресурсів в місця безпосеред. споживання; формування госп. зв'язків між постачальниками і споживачами. Потреба в матеріальних ресурсах визначається відповідно до обсягів випуску продукції (виконання робіт, надання послуг), нормами витрат сировини і матеріалів (енергії, палива, закуплюваних напівфабрикатів, готових виробів тощо), створення запасів та ін. Госп. зв'язки між постачальниками і споживачами організовуються з урахуванням особливостей в-ва, транспортування та споживання продукції. Розрізняють прямі госп. зв'язки, коли всі умови поставок визначаються та узгоджуються самими виробниками і споживачами, та опосередковані, коли умови поставок визначаються за участю постачальницьких та посеред, організацій (фірм). Поставки оформляються госп. (цивільним) договором (див. Договір поставки) і здійснюються транзитом або через складські форми (напр., через склади постачальницько-збутових чи ін. посеред, організацій). Договірні відносини з поставок у держ. секторі економіки можуть здійснюватися на основі держ. замовлення (державного контракту), через який задовольняються потреби в продукції для необхідного поповнення держ. матеріального резерву (див. Мобілізаційний резерв) у сферах оборони, освіти, науки, охорони здоров'я тощо за рахунок коштів державного бюджету. Поставки продукції вироб. призначення і товарів нар. споживання за держ. контрактом обов'язкові лише для його виконавців, діючих повністю або частково на основі держ. власності, а також для підприємств, за антимоноп. зак-вом віднесених до монополістів на ринку відповідної продукції (Закони України «Про поставки продукції для державних потреб» 1995, «Про державний матеріальний резерв» 1997 та ін.). Існують орг., екон., правові та ін. особливості М.-т. п. в окр. галузях вироб. і невироб. сфер (с. г., оборон, комплексу, тр-ту, торгівлі, освіти, охорони здоров'я, органів держ. влади та ін.), обумовлені специфікою функціонування цих галузей. В умовах ринк. відносин характерними ознаками М.-т. п. є: комерц. зв'язки між виробником і споживачем (посередником), можливість вільного вибору партнера по госп. зв'язках; менеджмент; екон. змагання (конкуренція) постачальників (виробників); запровадження нових форм М.-т. п. (лізинг та ін.). Правове регулювання відносин у сфері М.-т. п. здійснюється на основі відповід. законод. актів, а також відомчих приписів (положень, інструкцій, наказів, типових договорів, обов'язкових умов, метод, рекомендацій та ін.).

Літ.: Ровинский М. М., Эзафович В. Н. Договоры в материально-тех. снабжении. М., 1981; Фасоляк Н. Д., Барми-на 3. И. Материально-тех . снабжение. М., 1985; Нагребельный В. П. Управление материально-тех. обеспечением сельс. хоз-ва. К., 1985.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази