Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛІСТИНГ
   

ЛІСТИНГ

(англ. listing, від list — список, реєстр, давньогерм. lista — край) — процедура допуску цінних паперів до торгівлі на організованому фондовому ринку. Технічно процедура Л. є внесенням цін. паперу до списку фонд, цінностей, що котируються на відповід. біржі. Фонд, біржі самі встановлюють правила допуску тих чи ін. цін. паперів до торгівлі та котирування. Процедура Л. порушується з подання до кер. органу або спец, комітету біржі заяви, в якій міститься інформація про заявника та його операції. Крім перевірки установчих док-тів емітента цінних паперів, наявності реєстрації випуску цін. паперів, що пропонуються до включення у зазначений список, інформації про всі попередні випуски цін. паперів, спец, особи вивчають фін. стан емітента, наявність стабільних доходів, обсяги продажу цін. паперів (наскільки активно обертаються відповідні цінні папери на ринку), аналізують ефективність в-ва, а також ін. екон. і фін. показники. Окремо може оцінюватися структура кер. органів, ефективність управління і кваліфікація кер. персоналу. З одного боку, правила Л. встановлюються для того, щоб захистити майн. інтереси приват, інвесторів шляхом обмеження допуску до торгівлі на організов. ринку «ризикових» для інвестування цінностей (що не забезпечені активами емітента або фін. стан емітентів викликає сумніви щодо можливості виконання зобов'язань, зафіксованих у цін. паперах, у майбутньому); з іншого — щоб допустити до торгівлі такі цінні папери, вільний і жвавий обіг яких забезпечує можливість їх котирування.

Вважається, що найсуворіші вимоги до емітентів для проходження Л. встановлені на всесвітньо відомій Нью-Йоркській фонд, біржі (New York Stock Exchange). Для проходження зазначеної процедури на цій біржі емітенту необхідно мати такі кількісні показники: власників понад 100 акцій повинно бути не менше 2 000 або заг. кількість акціонерів — понад 2200; ном. вартість випущених в обіг акцій має становити понад 1,1 млн. дол. США, а їхня ринкова вартість сягати 18 млн. дол. США і більше; вартість активів компанії має бути не меншою 18 млн. дол. США; середньоміс. продаж акцій повинен становити не менше 100 тис. дол. США; прибуток емітента до сплати податків за поперед, рік — мінімум 2,5 млн. дол. США га деякі ін. Крім того, на зазначеній біржі висуваються дод. вимоги до емітента, в т. ч. дотримуватися певних «стандартів поведінки». Напр., до складу ради директорів повинно входити не менше двох «зовнішніх» членів (ними не можуть бути працівники компанії або афілійовані особи); у структурі управління має бути незалежний аудит, комітет; компанія не повинна приймати рішення, що можуть призвести до анулювання або обмеження права голосу власників простих акцій; компанія мусить вести свій бізнес так, щоб уникати «конфлікту інтересів» або порушення прав акціонерів.

На фондових біржах США ведеться один список цінних паперів, допущених до продажу на відповідному організованому ринку (тобто, встановлено єдині правила Л.), на відміну від європейських, де можуть вестися «другі», «треті» списки (другий і третій рівні Л.) цін. паперів, що котируються на біржі та відповідають порівняно нижчим вимогам.

У наш час не тільки біржі, а й фондові торг, системи встановлюють правила Л.: зокрема, вони запроваджені в амер. системі Нац. асоціації котирування фондових дилерів, НАСДАК (National Association of Stock Dealers Quotation, NASDAQ), Позабіржовій фондовій торговій системі в Україні та ін.

Літ.: Фонд, портфель (Книга эмитента, инвестора, акционера. Книга биржевика. Книга фин. брокера). М., 1992; Колесник В. В. Введение в рынок цен. бумаг. К., 1995; Кузнецова Н. С, Назарчук 1. Р. Ринок цін. паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. К., 1998.

О. М. Бірюков.