Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АНТИДЕМПІНГОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО
   

АНТИДЕМПІНГОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

-система нац. нормат. актів, метою яких є припинення імпорту товарів за зниж. цінами через введення антидемпінгового мита. Гол. принципи А. з. зафіксовані у ст. 6 Генеральної угоди про тарифи і торгівлю (ГАТТ) та в Антидемпінговому кодексі, згідно з якими відповідні положення і процедури запроваджуються у законодавствах держав, які приєдналися до ГАТТ (тепер СОТ — Світова організація торгівлі). У деяких країнах (США, Великобританія, Франція та ін.) прийняті антидемп. закони.

Як правило, національне А. з. будь-якої д-ви містить такі положення: порядок встановлення факту демпінгу, проведення розслідування, визначення рівня цін (як базового для порівняння і методики встановлення збитків), порядок встановлення розміру та стягування антидемп. мита. Ініціюють антидемп. розслідування нац. виробники відповідного товару. Згідно з світ, практикою застосування антидемп. заходів рівень демпінгу встановлюється як різниця між експорт, ціною і ціною, прийнятою за базову для порівняння. Розмір антидемп. мита встановлюється у кожному випадку окремо і стягується тільки після спец, розслідування з визначенням шкоди, заподіяної вітчизн. виробникові. Напр., згідно з А. з. СІНА міністр фінансів у татадь&х, тож виявлено, uso інол. виробник або підприємець продає чи намагається продавати на тер. Штатів товари за цінами, нижчими, ніж ринкові, повинен повідомляти про це Комісію з міжнар. торгівлі. Коли виявлено, що такий імпорт завдає шкоди нац. виробникам відповідних товарів чи продукції, він має бути заборонений. Відповідно до ст. 31 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (1991, з наступними змінами та доповненнями) встановлення фактів здійснення демпінгу проводиться виключно за рішенням судових або арбітражних органів України за позовом відповідних міністерств і відомств, Міністерства зовнішньоекон. зв'язків і торгівлі України або суб'єктів господарської діяльності України. Для суб'єктів зовнішньоекон. діяльності або іноз. суб'єктів госп. діяльності (іноз. контрагентів суб'єктів зовнішньоекон. діяльності), що практикують демпінг, за рішенням суд. або арбітраж, органів України може встановлюватися і стягуватися антидемп. мито згідно з Законом «Про Єдиний митний тариф» (1992). З метою з'ясування фактів, що дають підстави для застосування антидемп. мита, проводиться відповідне розслідування. Останнє здійснюється М-вом зовнішньо-екон. зв'язків і торгівлі за заявою укр. або іноз. заінтересованих держ. органів, підприємств, організацій та з ініціативи Митно-тарифної ради України. Для захисту інтересів споживачів та виходячи зі статусу України як д-ви, що ставить за мету приєднатися до СОТ, передбачено створити Міжвідомчу комісію з питань антидемпінг. розслідувань щодо експорту товарів походженням з України та Міжвідомчу комісію з питань регулювання імпорту.

Літ: Укр. таможня. К., 1995; Покровская В. В. Между-нар. коммерч. операции и их регламентация. Внешне-торг. практикум. М., 1996. О. М. Бірюков.

 

Схожі за змістом слова та фрази