Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow п arrow ПРОДУКТ ТУРИСТСЬКИЙ (TOUR PRODUKT)
   

ПРОДУКТ ТУРИСТСЬКИЙ (TOUR PRODUKT)

- 1. Право на тур, призначене для реалізації туристу. 2. Споживчий комплекс, що включає: тур плюс послуги туристсько-екскурсійні плюс товари. 3. Сукупність речових (предметів споживання) і нематеріальних (у формі послуги) споживчих вартостей, необхідних для задоволення потреб туриста, що виникли в період його подорожі. П. т. складається з трьох частин - тур, туристсько-екскурсійні послуги, товари - на які, в свою чергу, впливають багато елементів: природні ресурси, визначні культурні й географічні пам'ятки, технологічні можливості, які можуть привабити туриста і схилити його до купівлі продукту; устаткування і система підприємств інфраструктури туризму, які забезпечують подорож: засоби пересування, розміщення, харчування, розваги та ін. Крім туристських послуг, до складу П. т. входять додаткові туристсько-екскурсійні послуги і роботи підприємств суміжних галузей, а також товари. Оригінальність і якість туристського продукту - це запорука успіху туроператора на ринку туристських послуг. Ресурсна класифікація П. т., розроблена ВТО, враховує такі чинники: - природні багатства;

- "людський чинник" -сукупність демографічних, етнічних, культурно-історичних, економічних та інших умов життя, звичаї і населення, їх привітність і сприйнятливість до відвідування місцевості туристами;

- політичні, юридичні й адміністративні аспекти;

- соціальні аспекти, соціальна структура країни, рівень життя населення, освіта, охорона здоров'я, індустрія відпочинку і розваг;

- технічний і якісний рівень транспорту, туристських послуг;

- економічна, фінансова, митна, фіскальна політика держави щодо власних та іноземних туристів. Виробництво П. т. - 1) базове поняття економіки туризму; 2) процес перетворення ресурсів у П. т. Здійснюється на різних суб'єктах господарювання: від натурального селянського господарства до сучасного підприємства. У неокласичній теорії для аналізу процесу перетворення ресурсів у П. т. насамперед застосовується виробнича функція, що показує, яке поєднання ресурсів необхідне для ефективного виробництва. Для посилення виробничої функції економіки туризму капітал, який був витрачений для виробництва П. т., має бути відшкодований іншим капіталом. П. т., представлений на ринок, виступає як туристська пропозиція, що має відповідати потребам туристів як у комплексі, так і за окремими складовими. Послуги і товари мають відповідати запропонованим маршрутам і цілям турів. Наприклад, гірськолижний тур: проїзд і розміщення в місцях гірськолижного спорту і відпочинку (Альпи, Балкани, Піренеї, Татри, Карпати, Кавказ, Памір); послуги: розміщення на гірськолижній турбазі, в готелі, користування спеціальними трасами гірськолижного спуску як для початківців, так і для досвідчених туристів, підйомниками, бугелями, відповідне харчування і обслуговування на дозвіллі; товари: карти, схеми районів відпочинку і трас, буклети, гірськолижне спорядження, сонцезахисні окуляри, головні убори, мазі і креми, супутні товари, сувеніри місцевої промисловості тощо. На відміну від туристських послуг, П. т. приймає форму товару. У широкому розумінні - це економічне благо, призначене для обміну. Дуже важлива відмінність П. т. від туристської послуги полягає в тому, що, якщо туристська послуга може бути придбана і спожита тільки на місці її виробництва, то П. т. може бути придбаний і за місцем проживання, але спожитий тільки в місці виробництва туристських послуг. Цю кардинальну відмінність і використовують турагенти, коли продають путівку на подорож. Купивши путівку, покупець ще не придбав туристські послуги, хоча вже заплатив за них, - але отримав гарантії відпочинку. Обов'язкову програму (пакет туристський і комплекс послуг на маршруті, тобто тур) туроператор оформляє у вигляді путівки туристської чи ваучера туристського - документа, в якому гарантовані всі обов'язкові для фірми і клієнта послуги. Завдання туроператора - включати до туру тільки необхідні послуги, достатні для того, щоб споживач погодився здійснити транспортні витрати. П. т. як товар характеризується споживною вартістю, тобто корисністю, або здатністю задовольняти певні рекреаційні потреби людей.

Корисність П. т. визначається його цінністю для суб'єкта. Тому туроператор прагне створити такий П. т., що був би цінним для якомога більшої кількості людей, тобто, за можливості, він має бути зорієнтований на масового споживача. Тоді для виробництва П. т. можна використовувати й індустріальні технології. Інформація про П. т. - необхідні, актуальні (сучасні) і достовірні відомості про тур як П. т., які зобов'язаний надати туроператор клієнтові відповідно до договору роздрібної купівлі-продажу. Відмова туроператора повідомити цю інформацію є необгрунтованим відхиленням від укладення договору роздрібної купівлі-продажу, в результаті чого клієнт має право вимагати від туроператора відшкодування збитків. Туроператор, що не забезпечив туристу отримання потрібної інформації про тур, несе відповідальність і за недоліки туру, що виникли після його продажу, якщо турист доведе, що вони виникли у зв'язку з відсутністю в нього такої інформації. Споживчі властивості П. т. мають враховуватися і відображатися в програмі перебування, маршруті подорожі, умовах безпеки туристів, результатах його сертифікації. Масове споживання П. т. визначається його міновою вартістю - кількісним відношенням, в якому споживні вартості П. т. обмінюються на споживні вартості інших товарів. Це форма, де виявляється споживча вартість, що дозволяє порівнювати й обмінювати один товар на інший. Мінова вартість П. т. не визначається кількістю праці, витраченої на його виробництво. Вона залежить від того, наскільки високо оцінюють цей продукт покупці суб'єктивно як останній товар.

Товари - специфічна матеріальна частина П. т., що включає туристські плани і карти міст, листівки, буклети, сувеніри, туристське спорядження тощо, і неспецифічна частина П. т., куди входить велике число товарів, які є дефіцитними або дорожчими в місцях постійного проживання туристів. Як свідчить статистика, структура вартості П. т. при ексклюзив-турах з України в європейські країни становить: ТПр (100%) = Т (30%) + ДТЕП (40%) + Тв (30%)", де ТПр - вартість П. т.; Т - вартість туру; ДТЕП вартість додаткових послуг; Тв-вартість куплених послуг. Таким чином, туроператор отримує 1/3 вартості П. т. Набагато більше туристи залишають безпосередньо в місцевій туристській індустрії, оминаючи послуги туроператора. Значна частина витрат українських туристів за рубежем надходить до місцевого бюджету через торгівлю. У практиці туризму й маркетингових досліджень туристського ринку заведено виокремлювати п'ять фаз життєвого циклу П. т., пов'язаних з іманентними процесами старіння П. т.: розробка; запуск; розвиток; зрілість; занепад. Формування П. т. - придбання туроператором права на послуги, що входять у тур, на підставі договору з особами, що надають окремі послуги, або з туроператором з прийому туристів, що забезпечують надання всіх видів послуг, які включаються в тур. Функція витрат - функція, що являє собою вартість різних комбінацій рекреаційних ресурсів, які вводяться, для кожного з обсягів випуску П. т. Теорія поведінки виробників стверджує, що за певних умов за допомогою функції витрат можна знайти єдину комбінацію, що зводить до мінімуму вартість ресурсів, які вводяться, для кожного з обсягів випуску. Функція виробнича -функція, що дає можливість визначити максимально можливий обсяг випуску П. т. за різних сполучень і кількостей ресурсів. Теорія поведінки виробників стверджує, що при визначених допущеннях існує єдина комбінація ресурсів, за якої мінімізуються витрати на ресурси при наявному обсязі виробництва. Математично може бути записана у вигляді виразу: Y=f(а1 , а2,…. аn), де Y - кількість виробленої продукції; f - виробнича функція; а2…. Аn - чинники виробництва. Функція попиту - функція, що описує попит на П. т. або послугу відповідно до індивідуальних переваг.

 

Схожі за змістом слова та фрази