Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow копіт-корн arrow КОРЕЛЯЦІЙНІ ФУНКЦІЇ
   

КОРЕЛЯЦІЙНІ ФУНКЦІЇ

в теорії флуктуацій — функції, що описують флуктуації фізичних величин у макроскопічних системах. Просторово-часові К. ф. визначаються як серед. значення добутків флуктуацій однієї чи кількох фіз. величин у різних точках простору в різні моменти часу. Для однорідної й стаціонарної системи (див. Стаціонарний стан у фізиці) квадратична К. ф. залежить лише від абс. значення інтервалу часу t = t1—t2 й відносної віддалі r = r1 —r2 між точками, в яких розглядають флуктуації. Напр., К. ф. густини п частинок газу записується:

Кореляційні функції - leksika.com.ua

— відхилення густини від серед. значення; кутові дужки вказують на статистичне усереднення. К. ф. при t = 0 наз.просторовими, а при r = 0 — автокореляційними (часовими). Спектральний розподіл флуктуацій описують спектральні К. ф., що їх одержують з просторово-часових за допомогою т. з. перетворень

Кореляційні функції - leksika.com.ua

де k — хвильовий вектор, ω— частота коливань. К. ф. широко застосовують у статистичній фізиці, зокрема при вивченні розсіювання електро-магн. хвиль, нейтронів тощо.

Літ.: Боголюбов Н. Н. Проблемы динамической теории в статистической физике. М. —Л., 1946; Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Статистическая физика. М., 1976; Ситенко А. Г. Флуктуации и нелинейное взаимодействие волн в плазме. К., 1977.

О. Г. Ситенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази