Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пох-прем arrow ПРАВОТВОРЧІСТЬ
   

ПРАВОТВОРЧІСТЬ

— діяльність компетентних держ. органів, громадських організацій та ін. органів, спрямована на створення, зміну або скасування норм права. П., як і право, має класову природу і призначення, визначається співвідношенням класових сил у країні, рівнем розвитку правосвідомості тощо. П. в СРСР базується на демократичних принципах, на керівництві КПРС правотворчим процесом, забезпеченні нею наук. пізнання об'єктивних закономірностей розвинутого соціалістичного суспільства й визначенні відповідно до цього законодавчої політики. В П. широку участь беруть громадяни СРСР, яким за ст. 48 Конституції СРСР надано право участі в управлінні державними і громадськими справами, в обговоренні й прийнятті законів та рішень загальнодержавного й місцевого значення. З П. нерозривно пов'язано право законодавчої ініціативи, визначене Конституцією СРСР, конституціями союзних і авт. республік.

У системі правотворчих (нормативних) актів вирішальна роль належить законові (див. Верховенство закону), насамперед Осн. законові Рад. д-ви — Конституції СРСР, її переважній юрид. силі перед ін. нормативними актами, що є виразом соціалістичної законності у П. і створює єдність усіх державно-правових актів. Однією з гарантій соціалістичної П. є конституційне положення про всенародне обговорення проектів законів та ін. найважливіших питань державною життя.

 

Схожі за змістом слова та фрази