Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ
   

ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ

- правова діяльність органів держ. влади та органів місц. самоврядування, пов'язана з регулюванням використання територій, що полягає у розробці та затвердженні документації, відповідно до якої здійснюється використання земель нас. п. та ін. категорій земель. В Україні така діяльність регулюється Законами «Про основи містобудування» (1992, з наст, змінами і доп.), «Про планування та забудову територій» (2000), «Про Генеральну схему планування території України» (2002) та ін. правовими актами. Відповідно до зак-ва планування території України здійснюється на загальнодержавному, регіон, та місц. рівнях.

Для П. т. на загальнодерж. рівні КМ України розробив Ген. схему планування тер. України, якою визначаються осн. напрями рац. використання територій країни, створення та підтримання повноцін. життєвого середовища, охорони довкілля, здоров'я населення, пам'яток історії та культури, держ. пріоритети розвитку систем розселення, соціальної, вироб. та інж.-трансп. інфраструктури. Чинна Ген. схема планування тер. України затверджена ВР України 7.ІІ 2002 і розрахована на період до 2020. В ній зроблено аналіз нинішнього стану використання території країни, визначені осн. напрями її використання. Реалізація Ген. схеми розрахована на два етапи. Протягом 2002—10 передбачається: удосконалити законодавче, наукове, інформаційне, проектне та організаційне забезпечення планування території на загальнодерж. рівні; налагодити моніторинг виконання Ген. схеми; здійснити першочергові заходи щодо планування території, спрямовані на досягнення найбільшого екон., соціального та екол. ефекту. У 2011 —20 має бути здійснено решту заходів щодо планування території, які випливатимуть з Ген. схеми. Забезпечення її реалізації покладено на КМ України. Планування територій на регіон, рівні полягає у розробці та затвердженні ВР АР Крим, обласними та районними радами схем П. т. АР Крим, областей і районів. У цих схемах визначаються заходи реалізації держ. політики в галузі забудови територій, а також істор., екон., екол., геогр. і демогр. особливості відповід. регіонів, їх етн. та культурні традиції. Планування на місцях здійснюється шляхом розробки і затвердження ген. планів нас. п., схем П. т. на місц. рівні та іншої містобудівної документації (детального плану території, плану червоних ліній, проекту забудови території тощо). П. т. на місц. рівні займаються органи само врядування відповідних нас. п., а в містах Києві та Севастополі — відповідні міські держ. адміністрації, яким такі повноваження надані законом.

П. Ф. Кулинт.

 

Схожі за змістом слова та фрази