Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow фещ-фінд arrow ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ
   

ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

— галузь філос. знання, предметом якої є виявлення закономірностей істор. процесу, вивчення специфіки, природи та форм істор. пізнання, а також з'ясування сенсу і спрямованості історії людства. Термін "філософія історії" вперше застосував Вольтер. Проте перші спроби осмислення закономірностей істор. прогресу започатковані на Старод. Сході і в Греції (Сима Цянь, Полібій та ін.) і виходили з уявлень про історичний коловорот. За середньовіччя Ф. і. перетворилася на теологію історії (Августин Блаженний та ін.). Однак уже наприкінці середньовіччя Іон Хальдун вбачав причини соціального розвитку в кліматичних умовах і матеріальному виробництві. Значним поштовхом у розвитку Ф. і. 17—18 ст. були історичного коловороту теорія Дж. Віко, ідея соціального прогресу, що її розвивали Вольтер, А. Р. Ж. Тюрго, Ж. А. Кондорсе та ін. Значний внесок у розробку проблем Ф. і. зробили Й. Г. Гердер (ідея єдності й різноманітності культурно-істор. процесу), Щ. Л. Монтеск'є, Ж. Ж. Руссо (обгрунтування впливу на людину природних і соціальних умов),Г. В. Ф. Гегель (діалектична концепція розвитку і логіко-теор. обгрунтування єдності всесвітньої історії, щоправда, на ідеалістичній основі). В сучас. бурж. Ф. і. найпоширенішими є концепції багатолінійного розвитку цивілізацій (О. Шпенглер, А. Д. Тойнбі), технократичні (Р. Арон, У. У. Ростоу, Д. Белл) і теологічні (М. О. Бердяев, П. Тейяр де Шарден). К. Маркс і Ф. Енгельс, розробивши матеріалістичне розуміння історії, теорію суспільно-економічних формацій, подолали обмеженість до-марксист. концепцій Ф. і. Значний внесок у розробку марксист. Ф. і. зробив В. 1. Ленін (див. Марксизм-ленінізм). У марксистсько-ленінській філософії проблеми Ф. і. розглядаються в межах історичного матеріалізму, який власне є марксистсько-ленінською філософією історії.

А. М. Феоктистов.

 

Схожі за змістом слова та фрази