Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow паш-перг arrow ПЕДІАТРІЯ
   

ПЕДІАТРІЯ

[від. грец. — дитина та —лікування] — наука про дитячі хвороби: галузь медицини Сучас. П. вивчає анатомію, фізіологію, патологію, гігієну дитячого організму (див. Гігієна дітей і підлітків), займається питанням виховання дітей до 4-х років. П. як самостійна дисципліна сформувалася у 2-й пол. 19 ст. В 1802 було створено дитячу лікарню в Парижі (представниками париж. школи педіатрів були А. Жадло, Л. Герсан, М. Бійяр та ін.), в 1830 в Німеччині була організована перша у світі кафедра дитячих хвороб. Видатним нім. педіатром цього часу був В. Камерер. Першорядне значення для розвитку П. мали питання акушерства і гігієни раннього віку. Розробці цих питань сприяла діяльність вітчизн. вчених Н. М. Амбодика-Максимовича (у 1781 вийшла його праця "Мистецтво сповивання, або Наука про баб'яче діло"), С. Г. Зибеліна (у 1755—"Слово про правильне виховання немовляти"). В Петербурзі (1834) було створено першу в Росії дитячу лікарню, а викладання педіатрії почалося при петербурзькій Медико-хірургічній академії у 1836 (проф. С. Ф. Хотовицький, який 1847 випустив у світ рос. мовою перший посібник з дитячих хвороб "Педіятріка"). Самостійні кафедри дитячих хвороб у Москві й Петербурзі було організовано 1835. Першу кафедру П. було створено при Моск. ун-ті проф. М. О. Тольським, він же 1836 організував дитяче відділення на 11 ліжок при клініці проф. Н. О. Захаріна. Велике значення для розвитку наук. П. (80—90-і рр. 19 ст.) мала діяльність Н. Ф. Філатова і М. П. Гундобіна. Філатов заклав основи клінічної П., викладені ним у праці "Семіотика і діагностика дитячих хвороб". Гундобін розробляв проблеми анатомо-фізіологічних особливостей дитячого віку ("Особливості дитячого віку"). Великий внесок у розвиток П. зробив укр. вчений 0. А. Кисіль. Незважаючи на деякі успіхи в галузі П., царська Росія займала одне з перших місць за рівнем дитячої смертності у світі. Після Великої Жовтн. соціалістич. революції почалося будівництво великої кількості дитячих лікувально-профілактичних закладів. У 1918 було організовано Народний комісаріат охорони здоров'я, а у 1920 при ньому було створено відділ охорони материнства і дитинства, почала організовуватися держ. система охорони материнства і дитинства.

На Україні (1924) і в Москві (1930) при мед. ін-тах було створено спеціальні відділення: лікувально-профілактичне, санітарно-профілактичне і охорони материнства і дитинства. В 1932 останнє було перейменовано на педіатричний ф-т. Тепер у Рад. країні спеціалістів готують 55 педіатричних ф-тів мед. ін-тів і 2 педіатричні ін-ти. Поступово в П. почали виділятися окремі спеціальності: дитяча хірургія, неврологія, вікова анатомія, фізіологія, кардіологія, алергологія, неонатологія та ін. Біля джерел розвитку рад. П. стояли не тільки вчені, а й видатні політичні діячі, організатори охорони здоров'я, такі як О. М. Коллонтай, В. М. Бонч-Бруєвич, Н. К. Критська, М. О. Семашко, В. П. Лебедєва та ін. Моск. школу П. очолював Г. Н. Сперанський, у Москві працювали також видатні педіатри В. М. Молчанов, А. І. Доброхотов, Ю. Ф. Домбровська, О. О. Колтипін, В. О. Власов га ін. Ленінгр. школу педіатрів очолювали М. С. Маслов і О. Ф. Тур, діяльність яких відіграла велику роль у розвитку клінічної П. і підготовці кадрів в мед. ін-тах. Видатним рад. педіатром-патологоанатомом був М. О. Скворцов, який заклав основи патоморфології дитячого віку; основоположниками дитячої хірургії були Т. П. Краснобаєв, С. Д. Терновський, їхню справу продовжили Ю. Ф. Ісаков, С. Я. Долецький. Видатними рад. педіатрами були М. Я. Студенікін, В. О. Таболін. Першу кафедру дитячих хвороб при Київ. ун-ті очолював В. Є. Чернов. На Україні відомі такі педіатри як В. О. Бєлоусов, М. Ф. Руднєв, В. І. Троїцький, О. М. Хохол, О. М. Лук'янова. Створено і науково обгрунтовано держ. систему охорони материнства і дитинства. Профілактична спрямованість рад. медицини особливо яскраво виявлена в галузі П. Проблеми П. в СРСР опрацьовують численні кафедри медичних інститутів, ін-тів удосконалення лікарів, н.-д. та лікувальні установи. В мед. вузах УРСР функціонує 13 педіатричних ф-тів, видається журн. "Педіатрія, акушерство і гінекологія", створено два н.-д. ін-ти — Педіатрії, акушерства і гінекології київський науково-дослідний інститут ім. Героя Радянського Союзу проф. П. М. Буйка і Педіатрії, акушерства і гінекології львівський науково-дослідний інститут, а також Охорони здоров'я дітей і підлітків харківський науково-дослідний інститут.

Літ.: Актуальные проблемы педиатрии. М., 1978; Святкина К. А., Белогорская Е. В., Кудрявцева Н. П. Детские болезни. М.р 1980.

В. М. Сидельников.

 

Схожі за змістом слова та фрази