Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУДОВИЙ СЛІДЧИЙ
   

СУДОВИЙ СЛІДЧИЙ

- 1) Посад, особа суд. відомства в Рос. імперії, яка проводила розслідування злочинів. Інститут С. с. утворений указом Олександра II від 8(20).VI 1860. До цього функції розслідування здійснювали міська і земс. поліція. Посади С. с. вводилися у 44 губерніях, шо поділялися на 993 слідчі дільниці. Кількість слідчих на дільниці визначалася залежно від кількості крим. справ у повіті. Прав, статус С. с. визначався спец, інструкціями. Ними також регламентувалися порядок проведення слідства, взаємовідносини слідчих з поліцією і суд. установами тощо. Контр. функції за С. с. покладалися на суди, які могли зупиняти або припиняти провадження по справі, давати слідчим вказівки і розпорядження, розглядати скарги на їхні дії тощо. Призначення, переміщення і звільнення С. с. здійснював міністр юстиції за поданням губернатора, узгодженим з губ. прокурором. Посада С. с. прирівнювалася до посади члена пов. суду; він мав право брати участь у складі суду і в справах, які не були у його провадженні.

Судова реформа 1864 внесла деякі зміни в прав, статус С. с. їх було прирівняно за посадою до членів окружного суду. Призначалися імператором за поданням міністра юстиції. Інститут С. с. у Росії ліквідовано декретом РНК РСФРР «Про суд» від 24.ХІ (7.ХІІ) 1917.

2) Посад, особа в суд. відомствах УНР і Укр. Д-ви. С. с. ліквідов ані декретами уряду УСРР «Про введення народного суду» від 4(17).І 1918 і «Про суд» від 19.ІІ 1919.

3) У Франції — магістрат у суд] вищої інстанції, призначуваний на 3 роки. Його завдання — з'ясувати в рамках крим. розслідування, відкритого на прохання прокуратури або постраждалої особи, наявність обгрунтованих обвинувачень, достатніх для того, щоб обвинувачений постав перед судом.

4) В Іспанії — посадова особа, яка керує попереднім слідством.

5) В Італії С. с. проводить допит обвинуваченого, заарештованого, видає повістки з викликом до суду, ордери на арешт, проводить розслідування на місці події, встановлення особи, слідчі експерименти тощо і доповідає гол. прокурору.

Літ.: Федотов-Чеховский В. К вопросу об улучшении положения следственной части в России. Орел, 1897; Мака-линский П. Практ. руководство для судеб, следователей, состоящих при Окруж. Судах, ч. 1—2. СПб., 1907; Деришев Ю. Органы предварительного расследования России; прошлое, настоящее, будущее. Омск, 1998.

В. М. Чисніков.

 

Схожі за змістом слова та фрази