Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow нас-нач arrow НАСЕЛЕННЯ
   

НАСЕЛЕННЯ

в міжнародному праві — сукупність людей, які перебувають у межах даної держави і підлягають її юрисдикції. До складу Н. входять громадяни даної країни, іноземці, які живуть у ній тривалий час, особи без громадянства (апатриди) і особи з подвійним (і більше) громадянством (біпатриди). Правове і фактичне становище Н. в цілому, як і кожної з його складових частин, залежить від соціально-екон. і політ. ладу д-ви і визначається переважно її внутр. законодавством. На противагу капіталістичним країнам, де права людини всіляко обмежуються і де формальною рівністю часто прикривають дискримінацію і сегрегацію, у країнах соціалістичної співдружності все Н., що проживає на їхній території, є і юридично, і фактично рівноправним. В СРСР це положення встановлено Конституцією СРСР. У ст. 37 іноземцям і особам без громадянства гарантуються передбачені законом права і свободи. Щодо Н., яке не є громадянами даної д-ви, існує й міжнародно-правова регламентація ві дносно становища різних його категорій у формі угод між д-вами. Д-ви — учасниці таких угод зобов'язуються застосовувати узгоджені норми у сфері внутр. законодавства і політики, не втручаючись у внутр. справи одна одної.

М. К. Михайловський.

 

Схожі за змістом слова та фрази