Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Є arrow ЄДИНА КОНВЕНЦІЯ ПРО НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ 1961
   

ЄДИНА КОНВЕНЦІЯ ПРО НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ 1961

— міжнар.-правовий документ. Ухвалена 30.III 1961 на спец, конференції ООН, що відбувалася у Нью-Йорку протягом січня — березня 1961. В роботі конференції взяли участь повноважні представники 73 держав (у т. ч. УРСР) і окр. спеціалізованих установ ООН. Конвенція набула чинності 13.ХІІ 1964. Складається з преамбули, 51 статті і 4 переліків наркотичних засобів, систематизованих залежно від застосовуваного до них режиму контролю. У преамбулі вказано дві осн. мети Конвенції: правову — укласти взаємоприйнятний міжнар. док-т, який замінить усі раніше прийняті міжнар. договори стосовно режиму міжнар. контролю над наркот. засобами, і соціально-економічну — обмежити використання наркот. засобів виключно мед. та наук, потребами. Дано чітке визначення як самого поняття «наркотичний засіб», так і осн. наркот. засобів — опію, листка коки, каннабісу тощо, а також ряду ін. термінів, пов'язаних з обігом наркотиків. Ці визначення допомагають окреслити межі поширення дії цього док-та як на відповідні речовини, так і на процеси їх в-ва та розповсюдження. Нар-кот. засоби за ступенем їх небезпечності об'єднано у групи, включені до 4 списків; розроблено механізм міжнар. контролю за їх використанням на міжнар. і внутрідерж. рівні. Передбачено також порядок надання д-вами — учасницями Конвенції стат. відомостей щодо в-ва, вживання та переміщення наркотиків.

Осн. принцип контролю над міжнар. торгівлею наркот. засобами полягає у тому, що жодна д-ва не має права експортувати наркотики в ін. країну без спец, згоди останньої. Переміщення наркот. засобів можливе лише: а) відповідно до законів і правил країни, до якої ввозять наркотики; б) у межах розрахунків для цієї країни (як визначено в п. 2 ст. 19 Конвенції). До речовин, що не підпадають під дію Конвенції, але можуть бути використані для незакон, виготовлення наркот. засобів, мають бути вжиті всі можливі заходи нагляду.

Повноваження щодо здійснення функцій міжнар. контролю надано двом міжнар. органам: Комісії з наркотичних засобів, що входить до складу Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР), і Міжнародному комітету по контролю над наркотиками (МККН). У док-ті викладено заг. положення щодо правопорушень, пов'язаних з наркотиками, перераховано дії, що повинні розглядатися сторонами як правопорушення, а також передбачено покарання за них. У заключних положеннях Конвенції визначено порядок приєднання до неї. Учасниками Конвенції можуть бути лише держави — члени ООН або будь-якої її спеціаліз. установи, а також будь-яка д-ва, яку ЕКОСОР запросить стати стороною Конвенції. Протоколом 1972, підписаним у Женеві 25.III 1972, було внесено поправки до Конвенції. Зокрема, посилено роль МККН, передбачено заходи запобігання незакон, обігові наркотиків, розширення міжнар. співробітництва у цій сфері, а також заходи щодо розвитку юрид. обгрунтування видачі злочинців, звинувачених у незакон, в-ві та розповсюдженні

наркотиків.

В. О. Романюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази