Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПЕРВИННІ ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ
   

ПЕРВИННІ ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ

- док-ти, які є підставою для бухгалтерського обліку фін.-господарських операцій, підтверджують факт їх здійснення і повинні бути складені під час проведення зазначених операцій, а якщо це неможливо, — відразу після їх закінчення. Відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (1999) П. о. д. повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва док-та (форма), дата і місце складання, назва підприємства, від імені якого підготовлено док-ти, зміст та обсяг фін.-госп. операції, одиниця виміру, ост. посада осіб, відповідальних за здійснення фін.-госп. операції та правильність її оформлення, особистий підпис або ін. дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні фін.-госп. операції.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних док-тах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних (кореспондуючих) рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті розрахунків і платежів по кожній іноземній валюті окремо.

У разі складання та зберігання П. о. д. на машинних носіях інформації підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу ін. учасників фін.-госп. операцій, а також правоохор. та ін. відповід. органів у межах передбачених законом повноважень.

Підприємство повинно вживати всіх необхід. заходів для запобігання несанкціонованому та непоміт. виправленню записів у П. о. д. і забезпечувати їх належне зберігання протягом встановленого строку. Відповідальність за несвоєчасне, неякісне складання П. о. д. несуть служб, особи, які склали і підписали ці док-ти. П. о. д. можуть бути вилучені тільки за рішенням компет. органів і в порядку, передбаченому чинним зак-вом.

Літ.: Пархоменко В. Н. Бух. облік в Україні. К., 1994; Ткаченко Н. М. Бух. облік на підприємствах України з різними формами власності. К., 1998; Сопко В. В. Бух. облік. К., 2000.

Ю. С. Сушко.

 

Схожі за змістом слова та фрази