Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow М-мил arrow МЕТРОЛОГІЯ
   

МЕТРОЛОГІЯ

(від грец.— міра, розмір і — слово, вчення) — наука про вимірювання фіз. величин та способи забезпечення їх єдності й потрібної точності. М. включає теор. та практ. аспекти вимірювань у всіх галузях н.-т. сфери. Правові основи забезпечення єдності вимірювань визначені Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (1998), ін. нормат.-правовими актами, які регулюють сусп. відносини у сфері метрол. діяльності і спрямовані на захист гр-н та нац. економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань. Згідно з цими актами в Україні застосовуються одиниці вимірювань Міжнар. системи одиниць, прийнятої Ген. конференцією з мір і ваг та рекомендованої Міжнар. організацією законод. метрології. Відтворення і зберігання одиниць вимірювань з метою передачі їх розмірів засобам вимірювальної техніки забезпечуються державними еталонами, які затверджуються Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації України, є виключною власністю д-ви і перебувають у віданні цього К-ту.

Організація та координація діяльності, спрямованої на забезпечення єдності вимірювань у д-ві, а також держ. метрол. контроль і нагляд за додержанням вимог зак-ва з М. покладені на Держ. метрологічну службу. До її складу входять: відповідні підрозділи центр, апарату і тер. органи Держстандарту України, держ. наукові метрол. центри, що належать до сфери управління цього К-ту; Держ. служба єдиного часу і еталонних частот; Держ. служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і мат-лів; Держ. служба стандартних довідкових даних про фіз. стани та властивості речовин і мат-лів. Метрол. служби існують також в окр. центр, органах викон. влади, на підприємствах і в організаціях. Фінансування діяльності Держ. метрол. служби здійснюється за рахунок коштів держ. бюджету, надходжень від виконання метрол. робіт і надання метрол. послуг, коштів під виконання н.-д. робіт та ін. надходжень.

Важливими функціями Держ. метрол. служби є контроль і нагляд, які здійснюються нею з метою перевірки додержання вимог зак-ва і нормат. док-тів (стандартів) з М. Держ. метрол. контроль включає: випробування засобів вимірювальної техніки і затвердження їх типів; атестацію та повірку (встановлення придатності) засобів вимірювальної техніки; акредитацію на право проведення цих дій і вимірювань; атестацію методик їх виконання тощо.

Держ. метрол. нагляд поширюється на центр, та місц. органи викон. влади, органи місц. самоврядування, підприємства, установи, організації, гр-н — суб'єктів підприєм. діяльності і включає передусім нагляд за забезпеченням єдності вимірювань та кількістю фасованого товару в упаковках. Метрол. контроль і нагляд здійснюють: атестовані служб, особи Держстандарту України та його тер. органів — держ. інспектори з метрол. нагляду, а також уповноважені цими органами і атестовані у встановленому порядку держ. повірники. Правовий статус цих працівників, порядок та умови здійснення ними своїх повноважень, їх взаємодія з правоохор. органами, юрид. гарантії захисту тощо визначаються Законом «Про метрологію та метрологічну діяльність», нормат.-правовими актами KM України та Держстандарту України.

Особи, винні в порушенні зак-ва про М. та метрол. діяльність, можуть бути притягнуті до дисциплінарної, цивільної, адм. чи кримінальної відповідальності.

Літ.: Козирський В. Г., Лень А. С, Шендеровський В. А. Метрична система у часі й просторі. «Вісник НАН України», 2000, № 1.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази