Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПЛЮРАЛІЗМ
   

ПЛЮРАЛІЗМ

( від лат.— множинний) — основоположний принцип люд. співжиття, що передбачає різноманітність поглядів, підходів, позицій, концепцій у правовій, політ., екон., культурній та ін. діяльності. П. — один з найважливіших критеріїв демократизму та гуманізму в розвитку сусп-ва і держави, несумісний з ідеал, монізмом, одержавленням соціального і політ, життя, монополізацією та централізацією влади і управління. Характерними ознаками розвинених форм П. є багатоваріантність, вибір, альтернативність, свобода та ін. В економіці формою вияву П. є багатоманітність форм власності й прав, норм її організації. У соціальній сфері - багатоманітність соціальних інтересів і відповідна стратифікація сусп-ва. В культур.-духовній сфері — це свобода дискусій, гласність, різноманітність поглядів і думок. У тісно пов'язаних між собою політ, і правовій сферах П. означає закономірний наслідок конституційно визначених прав і свобод людини та громадянина, таких як свобода думки і слова, світогляду і віросповідання, право на свободу об'єднання у політ, партії та громад, орг-ції, на участь в управлінні держ. справами (ст. 34 — 36, 38 Конституції України). Найхарактернішою ознакою П. у політ.-право-вій сфері є багатопартійність. В Україні вона сформувалася зі здобуттям держ. незалежності й закріплена у ст. 37 Конституції України. Суттєвим доповненням парт.-політичного П. є багатоманітність політ, рухів, виб. об'єднань, профспілок, громад, орг-цій. Закріпивши конституційно принцип П., Осн. Закон України разом з тим забороняє утворення і діяльність політ, партій та ін. громад, об'єднань, мета і дії яких спрямовані на насильницьку зміну основ конст. ладу, порушення цілісності й нац. безпеки д-ви, утворення збройних формувань, розпалювання соціальної, рас, нац. і реліг. ворожнечі.

Літ.: Юдин Ю. А. Полит, партии и право в совр. гос-ве. М, 1998.

В. П. Горбатенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази