Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow реч-ріве arrow РИБОНУКЛЕАЗИ
   

РИБОНУКЛЕАЗИ

— ферменти класу гідролаз; здійснюють розщеплення фосфодіефірних зв'язків в молекулах рибонуклеїнових кислот (РНК). Серед Р. існують ендонуклеази і екзонуклеази. Р. з ендонуклеотичною дією розщеплюють міжнуклеотидні зв'язки всередині полірибонуклеотидного ланцюга. Це найпоширеніша в природі група Р. До неї належать: ендонуклеаза селезінки (нуклеїнат 3'-олігонуклеотидгідролаза, або мікрококова нуклеаза, фосфодіестераза селезінки); гуанілрибонуклеаза (рибонуклеї-нат 3'-гуанілолігонуклеотидгідролаза, або РНКаза T1, RNаза Т1, рибонуклеаза Аsреrgillus оrуzае), проміжним продуктом ендонуклео-тичного розщеплення РНК є циклічні фосфати; рибонуклеаза І (рибонуклеїнат З'-піримідино-олігонуклеотидгідролаза, або РНКаза І, РNаза, панкреатична РНКаза, лужна РНКаза) — добре вивчена Р. великої рогатої худоби, складається з 124 амінокислот, мол. м. дорівнює 14000, утворюється у підшлунковій залозі, секретується у дванадцятипалу кишку і розщеплює там РНК і полірибонуклеотиди, що надходять до травного тракту в складі харчових продуктів, як проміжний продукт при розщепленні РНК утворює 2' : 3'-цикло-фосфати; рибонуклеаза II (рибонуклеїнат З'-олігону-клеотидгідролаза, або RNa3a рослин, РНКаза I Escherichia coli, кисла РНКаза, гібридна нуклеаза, КЫаза Н), каталізує гідроліз РНК у положенні З'-пурин- і З'-піримідиннуклеотидних залишків, розщеплює ланцюг РНК в гібриді ДНК—РНК; ендорибонуклеаза ІІІ (дволанцюговий рибонуклеїнат З'-олігонуклеотидгідролаза), високоспецифічна P.: розщеплює тільки молекули дволанцюгової РНК; нуклеїнах-ендонуклеаза (нуклеїнат 5'-олігонуклеотидгідролаза, або нуклеаза Azotobacter, нуклеаза квасолі). Р. з екзонуклеотичною дією послідовно відщеплюють рибомоно-нуклеотиди з певного кінця полі-рибонуклеотидного ланцюга. До цієї групи належать екзорибо-нуклеаза (рибонуклеїнат 5'-нуклеотидгідролаза, або екзо-РНКаза II Escherichia coli), ендо-нуклеаза селезінки. В біохімічних дослідженнях Р. застосовують для вивчення первинної структури та функцій різних РНК і препаративного виділення чистої ДНК; в медицині — для лікування таких вірусних хвороб, як грип і кліщовий енцефаліт.

Див. також Нуклеази, Пуринові основи, Піримідинові основи, Рибонуклеопротеїди.

Літ.: Физиология сельскохозяйственных животных. Л., 1978; Дэвидсон Дж. Биохимия нуклеиновых кислот. Пер. с англ. М., 1976; Номенклатура ферментов. Пер. с англ. М., 1979.

Я. Л. Германюк.