Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow паш-перг arrow ПЕНТОЗОФОСФАТНИЙ ЦИКЛ
   

ПЕНТОЗОФОСФАТНИЙ ЦИКЛ

пентозний цикл, гексозомонофосфатний шунт — шлях обміну глю кози, що починається з перетворень глюкозо-6-фосфату. П. ц. не є осн. шляхом окислення глюкози в клітинах, а перебігає паралельно і в тісному взаємозв'язку з гліколізом і трикарбонових кислот циклом. Ферменти П. ц. зосереджені в рідкій частині цитоплазми і їх осн. призначення в більшості клітин полягає в генерації відновленого нікотинамідаденін-динуклеотидфосфату (NАDРН) і, тим самим, у забезпеченні відновних етапів різноманітних біосинтетичних процесів, у першу чергу біосинтезу жирних кислот. У зв'язку з цим П. ц. є особливо активним в печінці, надниркових залозах, жировій тканині, молочній залозі, ембріональній тканині. Важливою функцією П. ц. є утворення пентоз (гол. чин. Б-рибози), необхідних для синтезу нуклеїнових кислот. Ферменти П. ц. разом з ферментами гліколізу створюють можливість зворотних взаємоперетворень три-, чотири-, п'яти-, шести- і семивуглецсвих цукрів шляхом зворотного переносу дво- і тривуглецевих фрагментів (глікоальдегідних і діоксіацетонових груп). Очевидно, що взаємодія різних груп ферментів може створювати значну кількість варіантів неокислювальних реакцій. Таким чином, заключний етап П. ц. не супроводиться утворенням якогось одного, певного продукту, а навпаки, є місцем пересікання метаболічних шляхів і зумовлює можливість утворення різноманітних продуктів метаболізму. При функціонуванні П. ц. як окислювального шляху може відбуватись повне окислення глюкозо-6-фосфату до СО2. При цьому 6 молекул глюкозо-6-фосфату дають 6 молекул рибульозо-5-фос-фату і 6 молекул СО2. Далі з 6 молекул рибульозо-5-фосфату регенерується 5 молекул глюкозо-6-фосфату. Важливою функцією П. ц. є також його участь у темнових реакціях фотосинтезу.

М. М. Великий.

 

Схожі за змістом слова та фрази