Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛОТЕРЕЯ
   

ЛОТЕРЕЯ

(італ. lotteria — лотерея, від lotto — частина, частка) — госп. операція, що передбачає продаж гравцю права на участь у розігруванні призу за випадковою вірогідністю за кошти або в обмін на ін. цінності, а також безоплатне отримання такого призу у власність у разі визнання його переможцем. Організація випуску та проведення Л. в Україні регулюється Законо м «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою запровадження державного контролю за здійсненням лотерейної діяльності» (2000), нормативно-правовими актами КМ України, Міністерства фінансів України і Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

В Україні Л. поділяються на державні та недержавні. Під державними слід розуміти Л., які передбачають наявність призового фонду в розмірі не менш як 50 відсотків від суми отриманих доходів, а також відрахувань до Держ. бюджету України в розмірі не менш як 30 відсотків доходів, що залишаються у розпорядженні організатора Л. після відрахувань до призового фонду. При цьому державні Л. повинні бути лише грошовими. Виграші у держ. грошовій Л. оподаткуванню не підлягають. Із суми перевищення доходів над витратами, пов'язаними з випуском та проведенням державних Л., податок на прибуток не справляється. Всі інші Л., які не відповідають вищезазначеним критеріям, є недержавними. Недержавні Л. можуть бути грошовими, речовими або грошово-речовими. Оподаткування недержавних Л. здійснюється відповідно до Законів України: «Про оподаткування прибутків підприємств» (1994), яким встановлено податок на прибуток від випуску та проведення таких Л. за ставкою 30 відсотків від об'єкта оподаткування та 30 відсотків від суми виграшів у Л.; «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» (1996), яким встановлено патентування кожного місця реалізації лотерейних білетів у сумі 2400 грн. за рік; «Про податок на додану вартість» (1997), яким встановлено податок на додану вартість від випуску та обігу лотерейних білетів за ставкою 20 відсотків від об'єкта оподаткування.

До найпоширеніших тепер в Україні Л. відносять числові та миттєві, які своєю чергою поділяються на тиражні та безтиражні. Є також Л., яка проводиться з використанням програмно-технол. засобів у режимі реального часу (англ. on line). До ін. видів Л., які не набули широкого розповсюдження в Україні, можна віднести лото, бінго, кепо. Порядок провадження кожної окремої Л. визначається відповідно до затверджених організатором Л. умов випуску та проведення такої Л. за обов'язкової реєстрації у М-ві фінансів. Діяльність по випуску та проведенню Л. є ліцензійним видом діяльності. За видачу ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Держ. бюджету України встановлюються КМ України. Відповідно до постанови КМ України «Про затвердження переліку органів ліцензування» від 14.XI 2000, органом, який здійснює ліцензування діяльності по випуску та проведенню Л., визначено Міністерство фінансів України, на яке покладено також фінансовий контроль за лотерейною діяльністю. Відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (2000) усі раніше видані ліцензії на проведення недержавних Л. діють до закінчення встановлених у них строків, а бланки ліцензій підлягають заміні на бланки ліцензій єдиного зразка протягом року від дня набуття Законом чинності.

О. В. Патока.

 

Схожі за змістом слова та фрази