Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НЕПОВНОЛІТНІ
   

НЕПОВНОЛІТНІ

- за зак-вом України особи, яким не виповнилося 18 років. їх правовий статус має ряд особливостей порівняно з прав, статусом повнолітніх. Н., зокрема, не мають держ.-прав. дієздатності, тобто не користуються правом обирати і бути обраними до представн. органів держ. влади. Цив. дієздатність Н. існує не в повному обсязі. Під цим кутом зору Н. поділяються на осіб, які не досягай 15 років — малолітні, й осіб віком від 15 до 18 років — Н. Дієздатність осіб віком від 15 до 18 років є більш широкою, ніж осіб, які не досягай 15 років. За особу, яка не досягла 15 років, угоди укладають її батьки (усиновителі) або опікуни. Малолітні мають право учиняти лише дрібні побут, правочини. Вони не несуть цив.-прав. відповідальності за заподіяну ними шкоду, за них цю відповідальність несуть їхні батьки (усиновителі) або опікуни, якщо не доведуть, що шкода сталася не з їх вини (ст. 446 ЦивК України). Якщо малолітній заподіє шкоду в той час, коли перебуває під наглядом навч., вих. або лік. закладу, ці заклади та особи несуть майн. відповідальність за шкоду, якщо не доведуть, що вона сталася не з їх вини (ст. 446 ЦивК). Малолітні віком до 15 років мають право самостійно вносити вклади до кред. установ і розпоряджатися ними. Проте, якщо вклад на їх ім'я внесений ін. особами, ним розпоряджаються до досягнення особою 15 років батьки (усиновителі) або опікуни. Для Н. віком від 15 до 18 років обсяг дієздатності більш широкий. Вона називається неповною цив. дієздатністю. Крім вчинення дріб, побутових правочинів, Н. можуть самі розпоряджатися своєю зарплатою (заробітком), стипендією або ін. доходами. Вони можуть самостійно здійснювати автор, або винахідницькі права на свої твори, винаходи, рац. пропозиції та пром. зразки. Проте в здійсненні закріплених за ними прав за наявності достат. підстав є і певні суттєві обмеження. Суд за заявою батьків (усиновителів), піклувальників, органу опіки та піклування може обмежити їх у праві самостійно розпоряджатися своєю зарплатою (заробітком) або стипендією (ст. 13). Н. мають право самостійно вносити вклади до кред. установ і розпоряджатися ними, а коштами, внесеними ін. особами на їхнє ім'я, — за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників. Вони можуть бути учасниками та засновниками громад, об'єднань — молодіж. орг-цій. Н. несуть обов'язки по самост. відшкодуванню заподіяної ними шкоди. їх цив.-прав. відповідальність на заг. підставах настає з 15 років . Якщо у Н. відсутнє майно, достатнє для відшкодування шкоди, обов'язок відшкодування покладається на його батьків (усиновителів) або піклувальників і настає їх субсидіарна (додаткова) відповідальність, якщо вони не доведуть, що шкода сталася не з їх вини (ст. 447).

Обов'язок батьків (усиновителів), піклувальника відшкодувати шкоду припиняється по досягненні тим, хто заподіяв шкоду повноліття, а також у разі коли в нього до досягнення повноліття з'явиться майно або заробіток, достатній для відшкодування шкоди (ст. 447). Всі Н. згідно з Конвенцією про права дитини 1989 є дітьми. Відповідно до Конституції України (ст. 52) діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь-яке насильство над дітьми та їх експлуатація караються за законом. Дитина має право противитися неналеж. виконанню батьками своїх обов'язків щодо неї. Вона може звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки або піклування, ін. органів держ. влади, органів місц. самоврядування та громад, орг-цій. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду, якщо вона досягла 14 років (ст. 152 Сімейного кодексу України.) Чимало особливостей щодо Н. містить зак-во про працю. У труд, правовідносинах Н. прирівнюються у правах до повнолітніх, але у сфері охорони праці, роб. часу, відпусток і деяких ін. умов праці вони користуються пільгами, встановленими зак-вом України (ст. 187 КЗпП). Як правило, труд, правосуб'єктність Н. настає з 16 років, проте за згодою одного з батьків або особи, що його замінює, прийматися на роботу можуть і особи, що досягли 15 років, а також учні загальноосв. шкіл, профес.-тех. і середніх навч. закладів для виконання неважкої роботи, яка не може заподіяти шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час при досягненні ними 14 років за згодою одного з батьків або особи, що його замінює. Забороняється застосовувати працю осіб, молодших 18 років, на важких роботах і на роботах зі шкідливими, а також небезпеч. умовами праці, на підзем. роботах. Н. не можуть залучатися до нічних, позауроч. робіт, а також до праці у вихідні дні.

Зарплата робітникам, молодшим 18 років, при скороч. роб. дні виплачується у такому ж розмірі, як і робітникам відповід. категорій при повній тривалості роб. дня. Для Н. віком від 16 до 18 років встановлюється тривалість роб. часу 36 год. на тиждень. Для Н. від 15 до 16 років (а для тих, що навчаються і працюють під час канікул, — від 14 до 15 років) — 24 год. на тиждень. Відпустки Н. надаються у літ. час або за їх бажанням у будь-який час. Певні особливості щодо Н. містить і крим. зак-во. Зокрема, заг. вік крим. відповідальності встановлюється з 16 років. Але за умисні вбивства, умисні тяжкі й серед, тяжкості тілесні ушкодження, зґвалтування, крадіжки, грабіж, розбій, хуліганство, диверсію, бандитизм, терорист, акт та деякі ін. злочини крим. відповідальність настає з 14 років (ст. 22 КК України). Н., який уперше вчинив злочин невеликої тяжкості, може буги звільнено від крим. відповідальності, якщо його виправлення можливе без застосування покарання. У цих випадках суд застосовує до Н. примусові заходи виховного характеру (ст. 97 КК). До особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння до досягнення віку, з якого може наставати крим. відповідальність, суд застосовує примус, заходи вих. характеру (ч. 2 ст. 97). До Н., визнаних винними у вчиненні злочину, можуть бути застосовані такі осн. види покарань: штраф; громад, роботи; виправні роботи; арешт; позбавлення волі на певний строк (ст. 98). Ці види покарань застосовують до Н. з певними обмеженнями (ст. 99—102). Затримання та взяття під варту як запобіжний захід можуть застосовуватися до Н. лише у виняткових випадках, зумовлених тяжкістю вчиненого злочину (ст. 434 КПК України). Н. викликається до слідчого, прокурора чи суду, як правило, через його батьків або ін. закон, представників. У справах осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у віці до 18 років, участь захисника є обов'язковою (ст. 45 КПК). Оголошення неповноліт. обвинуваченому про закінчення досуд. слідства і пред'явлення йому для ознайомлення мат-лів справи провадяться з участю захисника. При цьому з дозволу слідчого може бути присутній закон, представник Н. (ст. 440).

При розгляді крим. справи в суді щодо Н. до суду викликаються батьки або ін. його законні представники (ст. 441). При постановленні вироку суд зобов'язаний у разі звільнення Н. від відбування покарання з випробуванням чи застосування до нього покарання, не зв'язаного з позбавленням волі, обговорити питання про необхідність призначення Н. громад, вихователя (ст. 445). Покарання у вигляді позбавлення волі Н. відбувають у спец, вих.-трудових колоніях. В Україні також діє система спец. держ. органів у справах Н. Питання їх утворення і діяльності регулюються Законом «Про органи і служби в справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» (1995).

Літ.: Шевченко Я. Н. Прав, регулирование ответственности несовершеннолетних. К., 1976; Нечаева А. М. Семейное право. М., 1998; Цив. право України, кн. 1. К., 1999.

Я. М. Шевченко, Ю. В. Александров.

 

Схожі за змістом слова та фрази