Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТОКСИЧНІ (НЕБЕЗПЕЧНІ) ВІДХОДИ
   

ТОКСИЧНІ (НЕБЕЗПЕЧНІ) ВІДХОДИ

[пізньолат. — отруйний, від грец.— такий, що використовується для змащування стріл (тобто отруйний)] — відходи, що мають такі хімічні, біологічні чи ін. небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для довкілля і здоров'я людини та потребують спец, методів і засобів поводження з ними. За обсягами утворення домінують Т. (н.) в., які містять важкі метали (хром, свинець, нікель, кадмій, ртуть). Це переважно відходи підприємств чорної і кольорової металургії, хім. пром-сті, машинобудування (гальванічні в-ва). Окр. групу Т. (н.) в. становлять непридатні для використання та заборонені до застосування хім. засоби захисту рослин. В Україні осн. норми поводження з відходами, в т. ч. з Т. (н.) в., містяться у Законах «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (1994), «Про пестициди і агрохімікати» (1995), «Про відходи» (1998), «Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами» (2000), пост. ВР України «Про основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» від 5.III 1998, КпН України та в ін. нормат.-правових актах.

Зак-вом України встановлено, що суб'єкт госп. діяльності, у власності або користуванні якого є хоча б один об'єкт поводження з Т. (н.) в., зобов'язаний забезпечити запобігання забрудненню довкілля. У разі виникнення забруднення він повинен: ліквідувати його та негат. наслідки від нього для довкілля і здоров'я людини; вживати заходів, спрямованих на запобігання аваріям, обмеження і ліквідацію їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу; повідомляти про аварію, що сталася на зазначеному об'єкті, і про заходи, вжиті для ліквідації її наслідків, органи викон. влади, органи місц. самоврядування та населення; забезпечувати експлуатацію зазначених об'єктів і перевезення Т. (н.) в. з додержанням вимог екол. зак-ва; мати ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з Т. (н.) в.; ідентифікувати об'єкти поводження з Т. (н.) в. відповідно до Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» (2001); мати план локалізації та ліквідації аварії на об'єкті; мати декларацію безпеки; надавати інформацію про такі об'єкти. В разі порушення суб'єктом госп. діяльності ліценз. умов поводження з Т. (н.) в. ліцензія анулюється у встановленому законом порядку. До поводження з Т. (н.) в. допускаються особи з професійною підготовкою, підтвердженою свідоцтвом (сертифікатом) на право роботи з небезпеч. речовинами, і які не мають мед. протипоказань. Допуск працівників до роботи забезпечується відповідною посад, особою підприємства, установи, організації. Перевезення Т. (н.) в. дозволяється тільки за наявності їх паспорта та ліцензії на поводження з ними і в порядку, визначеному зак-вом про перевезення небезпеч. вантажів. Перевезення Т. (н.) в. здійснюється за умови обов'язкового страхування цив. відповідальності перевізника за збитки, які можуть бути завдані ним під час перевезення, відповідно до закону. Розміщення Т. (н.) в. дозволяється тільки у спеціально обладнаних місцях і здійснюється відповідно до ліценз. вимог поводження з цими відходами. Проведення ін. видів діяльності, не пов'язаної з поводженням з Т. (н.) в., на території, відведеній для їх розміщення, забороняється. Зберігання Т. (н.) в. на тер. підприємств, установ, організацій — суб'єктів госп. діяльності здійснюється у порядку, встановленому КМ України. Підприємства, установи та організації — суб'єкти госп. діяльності, на території яких зберігаються Т. (н.) в., відносяться законом до об'єктів підвищеної небезпеки. Відповідальність суб'єкта госп. діяльності, у власності або у користуванні якого є хоча б один об'єкт поводження з небезпечними відходами, за шкоду, що може бути заподіяна аваріями на таких об'єктах життю, здоров'ю, майну фіз. та/або юрид. осіб, підлягає обов'язковому страхуванню.

М. І. Єрофеєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази