Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ
   

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ

- осн. виборчий документ, за яким проводиться голосування і здійснюється підрахунок голосів на виборчих дільницях.

По виборах нар. депутатів України форму В. б. встановлює Центральна виборча комісія (ЦВК), а текст бюлетеня — ЦВК (по багатомандатному загальнодержавному виборчому округу) та окружна виборча комісія (по одномандатному). В. б. по виборах народних депутатів України має містити назву органу, до якого відбуваються вибори, номер виб. округу чи означення багатомандатного загальнодерж. виб. округу і номер виборчої дільниці та позначене місце для підпису члена дільничної виб. комісії, який видаватиме бюлетень.

До бюлетеня для голосування по багатомандатному загальнодерж. виб. округу вносяться назви політ, партій, виборчих блоків партій у порядку, визначеному жеребкуванням, що проводить ЦВК після реєстрації списків кандидатів у депутати від політ, партій, виб. блоків партій з обов'язковим переліком партій, які утворили блок, а також із зазначенням прізвища, імені та по батькові, року нар., посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності перших п'яти кандидатів із внесеного кожною політ, партією, виб. блоком партій списку кандидатів у депутати. Праворуч кожної назви політ, партії, виб. блоку партій розташовується порожній квадрат.

До бюлетеня для голосування по одномандатному виб. округу вносяться в алфавітному порядку всі зареєстровані в цьому окрузі кандидати в депутати із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року нар., посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності. Праворуч прізвища кожного кандидата в депутати розташовується порожній квадрат.

У В. б. після переліку прізвищ кандидатів у депутати зазначається: «Не підтримую жодного з кандидатів у депутати» (в бюлетенях для виборів по одномандатних виб. округах) і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат або «Не підтримую жодної політичної партії, виб. блоку партій» (у бюлетенях для виборів по багатомандатному виб. округу) і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат. В. б. мають контрольні талони, відокремлені від бюлетеня перфорацією, які містять назву органу, до якого відбуваються вибори, номер виб. округу чи означення багатомандатного загальнодерж. виб. округу, номер виб. дільниці та порядковий номер виборця у списках виборців, а також позначені місця для підписів виборця та члена дільничної виб. комісії, який видаватиме бюлетень. Контрольні талони залишаються у дільничній комісії і є підставою для встановлення кількості виборців, які отримали бюлетені. В. б. не повинен містити відомостей щодо кандидатів у депутати, списків кандидатів у депутати від політ, партій, виб. блоків партій, які вибули з балотування. У разі коли кандидат у депутати вибув з балотування після видрукування бюлетенів, відповідна окружна (по одномандатному виб. округу) або Центральна (по багатомандатному загальнодерж. виб. округу) виборча комісія приймає рішення про внесення змін до В. б., а в разі необхідності — про його передрукування. Якщо зміни до В. б. внесені шляхом викреслення відомостей про особу, яка була кандидатом у депутати, чи вилучення списку кандидатів від політ, партії, виб. блоку партій, то дільнична комісія повідомляє про це кожного виборця під час видачі бюлетеня. В. б. по виб. округу мають друкуватися на однаковому папері і бути однаковими за розміром, кольором та змістом, відповідати формі, встановленій ЦВК. Колір В. б. по одномандатному та багатомандатному загальнодерж. виб. округах повинен бути різним. В. б. друкується на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку. По виборах Президента України форму і текст В. б. затверджує ЦВК. Бюлетені по виборах Президента України повинні бути однаковими за розміром, матеріалом, з якого вони виготовлені, за кольором та змістом і відповідати формі, встановленій ЦВК. До В. б. по виборах Президента України повинні включатися в алфавіт, порядку всі зареєстровані кандидати із зазначенням прізвища, імені та по батькові кандидатів, року нар., партійності, посади (заняття). В. б. по виборах депутатів місцевих рад і сільс, селищ., міського голови мають містити назву ради і номер виб. округу. До бюлетеня включаються в алфавіт, порядку всі зареєстровані по округу (території відповідної ради) кандидати в депутати та у сільські, селищні, міські голови із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року нар., партійності, посади (заняття), місця роботи. Якщо кандидат вибув з балотування після видрукування В. б., окружна (територіальна) виборча комісія приймає рішення про передрук бюлетенів або про викреслення з них прізвища цього кандидата. Всі В. б. друкуються держ. мовою або мовою, якою користується більшість населення виб. округу (території відповідної ради). Виготовлення та постачання дільничним виб. комісіям виб. бюлетенів по виборах нар. депутатів і Президента України забезпечують окружні виб. комісії. Що ж стосується виготовлення і постачання дільнич. виб. комісіям В. б. по виборах депутатів місцевих рад та сільс, селищ, і міських голів, то це здійснюють тер. виборчі комісії. Десять відсотків В. б. вручаються дільничним виб. комісіям не пізніше як за 15 днів до виборів, решта — за 3 дні до виборів.

В. Ф. Погорілко.

 

Схожі за змістом слова та фрази