Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тем-термі arrow ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ
   

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ

— побудова управлінських органів і структур, а також забезпечення функціонування та взаємодії їх з метою планування і управління соціальноекон. розвитком територій — республік, регіонів, областей, міст, районів. Як невід'ємна складова частина нар.-госп. управління Т. о. у. включає розв'язання питань раціонального розміщення продуктивних сил, формування територіально-виробничих комплексів, раціонального використання сировинних, енергетичних, водних, трудових ресурсів, охорони навколишнього середовища, кооперування діяльності госп. об'єктів у межах даної території, формування соціальної й побутової інфраструктури, підвищення життєвого рівня населення в регіонах країни, враховуючи їхні нац. і місцеві особливості. У розв'язанні цих питань повинно бути забезпечене органічне поєднання галузевого й територіального підходу, централізму й ініціативи з місць в управлінні народним господарством, ї. о. у. здійснюють різні держ. органи: найвищі директивні органи країни та міжгалузеві (функціональні) органи—Держплан, Держпостач, Держ. к-т по цінах, Держ. к-т по праці та соціальних питаннях, М-во фінансів і ін.; в республіках — Президії Верховних Рад і Ради Міністрів, Держплани та ін. респ. функціональні органи; на рівнях областей, міст, районів— Ради нар. депутатів. Поєднання загальнодерж. і місцевих інтересів досягається також союзно-респ. (подвійним) підпорядкуванням нар.-госп. об'єктів — формуванням союзно-респ. м-в і відомств. Винятково важливу роль у Т. о. у. відіграють респ. та терит. (обласні, міські, районні) парт. органи, комсомольські, профспілкові. Терит. органи влади та органи парт. керівництва координують і організують взаємодію підприємств, установ і орг-цій різної відомчої належності, розміщених на даній території. В сучас. умовах важлива роль їм належить в організації розробки і реалізації цільових наук.-тех. програм. Принципово новим кроком у системі планування, в управлінні соціалістичною економікою є підготовка і здійснення Продовольчої програми СРСР на період до 1990 року. Відповідно до Конституції СРСР (1977) розширюються права і компетенції Рад нар. депутатів, зокрема в питаннях орг-ції управління. В. Г. Гулеватий, Ю. М. Канигін.

 

Схожі за змістом слова та фрази