Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОЦЕС КОРОТКИЙ ПРИКАЗНИЙ, ВИДАНИЙ ПРИ РЕЗИДЕНЦІЇ ГЕТЬМАНСЬКІЙ
   

ПРОЦЕС КОРОТКИЙ ПРИКАЗНИЙ, ВИДАНИЙ ПРИ РЕЗИДЕНЦІЇ ГЕТЬМАНСЬКІЙ

«Процес короткий, приказний, або Акцес» — пам'ятка укр. процес, права. Вперше її текст надр, в «Архиве исторических и практических сведений, издаваемом Николаем Калачевым» (кн. 2, 1861) під наз. «Процес краткій приказній, чрезъ которій можеть отчасти, кто похощеть, поразумети и познатьг порядки при-казнге зъ малого и болшіе, вьгданій при резиденцій гетманской, 1734 года августа дня». 1н. список видав укр. історик і етнограф А. В. Стороженко у ході публікації родин, архіву під наз. «Акцесъ, или канцелярскій порядокъ для наблюденгя в Малой Россіи въ полковьгхъ, магистратовьгхъ и сотенньгхъ, так же въ гетманской канцеляріях, — с присоединением при-личныхъ указов. Сочинен 1743 года августа 18 дня» («Стороженки. Фамильный архив», т. 6. К, 1908). Ще один список, схожий на примірник М. В. Калачова (рос. історик, юрист), опубл. М. П. Василенком у «Матеріалах до історії українського права» (т. 1, 1929) під наз. «Процесс краткий приказный, выданный при резиденции гетманской, 1734 года августа дня». У списках М. В. Калачова і М. П. Василенка пам'ятка складається зі вступу, 13 пронумерованих, але не іменованих структурних частин, додатку (апендиксу) і окр. частини «О приговоре», присвяченої суд. вироку. У вступі містився переказ указу Петра І про утворення при гетьмані окр. канцелярії під керівництвом ген. писаря. Частини 1—4 присвячені поч. стадіям суд. процесу, 5 — особливостям розгляду боргових справ, 6 — зем. справам, 7 — справам про майнові відносини подружжя, 8 — про побої та образу честі, 9

— про вбивство, 10 — про подружню зраду, 11

— про зґвалтування, 12 — справам про «злодійство», 13 — про втікачів — великорос, селян. У додатку вміщено вказівку про обов'язок суду робити докладний випис із справи, який мав підписуватися сторонами. У списку А. В. Стороженка пропущено ч. 7, змінено дату 1734 на 1743 і внесено деякі незначні ред. зміни. Крім того, в додатках вміщено 32 рос. нормат. акти, що стосувалися України. У зв'язку з цими розбіжностями окр. дослідники вважали «Процес короткий» і «Акцес» різними за походженням пам'ятками права, але М. П. Василенко довів, що всі три списки походять від одного джерела.

Він також зазначив, що польс. слово «акцес» означає вступ і, ймовірно, з'явилося у назві пам'ятки внаслідок помилки переписувача. Автор пам'ятки невідомий. На думку М. Є. Слабченка, ним був один з членів кодифікаційної комісії, що готувала «Права, за якими судиться малоросійський народ». М. П. Василенко вважав більш вірогід. версію, що автором був один з канцеляристів Ген. військ, канцелярії у Глухові. Мов а пам'ятки наближена до рос. канцеляр. мови 1-ї пол. 18 ст. Осн. джерелами «Процесу» були Литовський статут і «Порядок» Б. Троїцького, Соборне утюження 1649 тощо. «Процес», вірогідно, не мав офіц. значення, на нього не посилалися у судах, але широко використовували як своєрід. підручник для правознавців і канцеляристів.

Літ.: Василенко М. П. Мат-ли до історії укр. права, т. 1. К., 1929.

І. Б. Усенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази