Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТОВАРИСТВА
   

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТОВАРИСТВА

— об'єднання національних меншин, діяльність яких спрямована на задоволення нац. потреб і запитів у сфері культури, освіти, мови, на збереження і розвиток нац. самосвідомості, нац. самобутності, звичаїв, традицій, істор. пам'яті свого народу, а також на вирішення колект. соціальних та екон. питань. Статути Н.-к. т., як правило, передбачають, що членами товариств можуть бути всі бажаючі, незалежно від віку та національності. Окр. статути визначають, що членами товариств можуть бути і гр-ни ін. країн, які тимчасово проживають на тер. України, а також юрид. особи (колект. члени). Найширший спектр заходів щодо вирішення соціальних і культур, прав нац. меншин України передбачено Статутами Н.-к. т. німецької, євр., словац., угор., ромської (циганськоО, грец., бурят., рум., курд., болг., польс. та ін. нац. меншин. Статути деяких Н.-к. т. передбачають утворення спец, фондів для проведення місій милосердя, культур, заходів, видання власних істор., культур., етн. і літ. видань.

Важливою формою самоорганізації Н.-к. т. та об'єднань нац. меншин України на сучас. етапі є утворення і діяльність на добровільних засадах асоціацій та федерацій нац.-культур, і культур.-просвіт. об'єднань нац. меншин в усіх регіонах д-ви. Це дає змогу таким формуванням здійснювати культур, обмін, співробітництво за видами своєї осн. діяльності, спільні заходи та координацію дій у розв'язанні своїх завдань. В Україні склалася розгалужена система організацій нац. меншин всеукр., регіон, та місц. характеру. Н.-к. т., як правило, мають багатофункц. характер. Залежно від сфери своєї діяльності вони здійснюють соціальну, культур., екон., інформ., мовну, наукову та ін. функції. За способами діяльності т-ва виконують координаційні, охоронні, захисні, орг. та ін. функції. Законод. основою діяльності товариств та об'єднань нац. меншин України є: Конституція України, Декларація прав національностей України (1991), Закони «Про мови в Українській РСР» (1989), «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про освіту» (обидва — 1991), «Про об'єднання громадян», «Про національні меншини в Україні», «Основи законодавства України про культуру», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (всі — 1992), «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (1995) та ін. нормат.-прав. акти, а також установчі док-ти товариств та об'єднань нац. меншин України. Нормат.-прав. база України щодо захисту прав і свобод нац. меншин відповідає міжнар. нормам та стандартам. На розвиток діяльності Н.-к. т. спрямований указ Президента України «Про заходи щодо підтримки діяльності національно-культурних товариств» від 21. IX 2001.

О. М. Быков.

 

Схожі за змістом слова та фрази