Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow нас-нач arrow НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО
   

НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО

народне багатство — сукупність матеріальних і культурних благ, створених і нагромаджених суспільством за всю його історію; один з найважливіших показників екон. могутності країни. Сусп. природа Н. б. визначається соціально-екон. ладом. За капіталізму більша частина Н. б. перебуває у власності експлуататорських класів. За соціалізму Н. б. є надбанням усього суспільства, перебуває у власності д-ви, колг.-кооп. підприємств, профспілок та ін. громад. організацій, в особистій власності громадян. Воно є основою зростання виробництва і підвищення добробуту трудящих.

Залежно від призначення та ролі різних частин Н. б. в Рад. Союзі воно поділяється на виробничі основні фонди і оборотні фонди, що складаються із засобів праці і предметів праці; товарні запаси нар. г-ва — готова продукція підприємств, товарні запаси торг. орг-цій, держ. резерви, золотий запас країни тощо; невиробничі фонди суспільства — житл. будинки, готелі, школи, лікарні, санаторії, театри, музеї, підприємства побутового обслуговування тощо; особисте майно громадян — житл. будинки, побутові прилади та трансп. засоби, меблі, одяг та ін.; розвідані та залучені в процес виробн. природні ресурси — с.-г. угіддя, ліси, поклади корисних копалин, гідроенерг. ресурси. Н. б. Рад. Союзу в грош. виразі досягло 1979 2,5 трлн. крб.(не враховуючи землі й лісів). Його найважливіша частина — осн. фонди нар. г-ва на кінець 1979 становили 1638 млрд. крб., у т. ч. виробничі осн. фонди — 1076 млрд. крб. Джерелом зростання Н. б. є підвищення економічної ефективності соціалістичного виробництва, збільшення фонду нагромадження, а також залучення природних ресурсів у госп. використання, нагромадження й використання наук.-тех. знань і виробничого досвіду, все більше оволодіння силами природи тощо. Неоціненним елементом Н. б. є такі нематеріальні цінності, як нагромаджений виробничий і тех. досвід трудящих, обсяг наук. знань, рівень культури населення.

В. О. Хилько.

 

Схожі за змістом слова та фрази