Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РИМАРЕНКО
   

РИМАРЕНКО

Юрій Іванович (9.V 1929, Черкаси) — укр. філософ, правознавець і політолог, доктор філос. наук з 1974, професор з 1982, з. д. н. і т. України з 1989, чл.-кор. АПНУ з 2000, академік Міжнар. академії інформатики з 1996. Закін. 1952 юрид. ф-т Київ, ун-ту. Відтоді — у зовн. розвідці МДБ СРСР, КДБ при РМ СРСР операт. працівник. У 1965—70— наук, співробітник Ін-ту філософії, з 1970 — ст. наук, співробітник Ін-ту історії АН УРСР. Від 1977 - нач. каф. філософії, згодом — проректор з наук, роботи Київ. ВШ МВС СРСР. З 1992 - в Ін-ті д-ви і права ім. В. М. Корецького НАН України: гол. наук, співробітник відділу істор.-політол. досліджень д-ви і права України; одночасно (з 1995 по 2002) — зав. каф. гуманіт. дисциплін Київ, ун-ту права. З 2002 — професор каф. адм. діяльності НАВСУ, кер. проекту «Міжнародна поліцейська енциклопедія». Фундатор і президент незалеж. дослід, центру «Етнодержавознавчі студії: парадигма нова». Член спеціаліз. рад по захисту докт. дисертацій з права та політології при Ін-ті д-ви і права ім. В. М. Корецького та Ін-ті міжнар. відносин при Киш. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. Брав участь у розробці ряду законопроектів, що стосуються: концепції держ. етнонац. політики; статусу кримськотат. народу і статусу біженців; реформування органів внутр. справ.

Римаренко Юрій Іванович - leksika.com.ua

Досліджує проблеми історії та теорії д-ви і права, філософії права, прав людини, політології, етнополітології, етнофілософії, націософії. Започаткував нові напрями наук, досліджень: етнодержавознавство, міграц. право (міграцієзнавство), етнокультурознавство. Осн. праці: «Етнонаціональний розвій України» (1993), «Мала енциклопедія етнодержавознавства» (1996, у співавт.), «Національний розвій України» (1996), «Національне буття в контексті державотворення» (1997), «Людина, нація, держава», «Основи етнодержавознавства», «Українське державотворення: невитребуваний потенціал», «Національно-державницька думка у персоналіях» (усі чотири — 1997, у співавт.), «Міграційні процеси в сучасному світі. Світовий, регіональний та європейський виміри» (1998, у співавт.), «Національно-державне будівництво: концептуальні підходи, сучасна наукова література» (1999, у співавт.), «Етнос, нація, держава» (2000, у співавт.), «Енциклопедія етнокультурознавства» (кн. 1—6, 2000—2002, у співавт.), «Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті» (кн. 1—4, 2001, у співавт.), «Етнодержавознавство. Теоретико-методологічний аспект» (2002, у співавт.), «Міжнародно-правові проблеми протидії нелегальній міграції та торгівлі жінками» (2003). Лауреат Держ. премії України ім. Т. Г. Шевченка (1985), премій ім. академіка М. Вавілова (1982), академіка М. Василенка НАН України (1997), ім. Ярослава Мудрого (2002).

Літ.: Юрій Іванович Римаренко. К., 1999; Римаренко Юрій Іванович. В кн.: Визначні юристи сьогодення. К., 2001.

О. М. Миронєнко.