Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АЛЬТЕРНАТИВНА СЛУЖБА
   

АЛЬТЕРНАТИВНА СЛУЖБА

- в Україні держ. служба поза Збройними Силами чи ін. військ, формуваннями, запроваджена замість проходження військової служби за призовом. Є однією з форм реалізації гр-нами військового обов'язку. Конституція України передбачає, що коли виконання військ, обов'язку суперечить реліг. переконанням гр-ни-на, воно має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою (ст. 35). Право на А. с. мають гр-ни, які належать до діючи згідно із законодавством реліг. організацій, віровчення яких не дозволяє користуватися зброєю та служити у ЗС. Перелік таких реліг. організацій (конфесій) в Україні затверджено пост. КМ України (1992). До них належать: адвентисти-реформісти, адвентисти сьомого дня, євангельські християни, покутники, свідки Єгови, харизматична христ, церква, християни віри євангельської, євангельські християни-баптисти та ін. Не підлягають проходженню А. с. гр-ни, яких звільнено (відповідно до зак-ва) від призову на строкову військ, службу, а також ті, яким надано відстрочку від строкової служби (на період відстрочки). А. с. гр-ни проходять лише на держ. підприємствах, в установах та організаціях соціального захисту, охорони здоров'я і навколишнього середовища, а та- і кож у сфері комунального, сільс. г-ва тощо, А. с. перевищує термін строкової військ служби вдвічі. Час перебування гр-н на А. с. І зараховується до їхнього заг. труд, стажу, вони користуються усіма соціальними, екон., політ, та особистими правами і свободами. Місце проходження А. с. визначається комісією у справах альтернат, служби. Це, як; правило, в межах нас. пункту за місцем пост, проживання або в місцевості, звідки гр-нин має можливість щоденно повертатися додому. Але, виходячи із сусп. потреб, комісія може змінити місце проходження А. с. Власник підприємства або уповноважений ним орган, куди направлено гр-нина, зобов'язаний забезпечити його зазначеною у направленні роботою і протягом трьох днів повідомити про це комісію у справах А. с. Труд, відносини між гр-нином, який проходить А. с, та підприємством здійснюються згідно з письм. строковим труд, договором і регулюються законодавством України про працю. Строк А. с. починається від зазначеного в направленні дня. До строку такої служби не зараховуються дні прогулу без поважних причин, а також перебування під адм. арештом. При цьому строк, на який укладено труд, договір, продовжується на кількість невідпрацьованих днів. У труд, договорі при визначенні режиму праці і відпочинку по можливості враховуються особливості віросповідання щодо вихід, днів без зменшення кількості встановлених роб. днів. А. с. припиняється: після закінчення строку труд, договору; достроково за рішенням комісії у справах А. с; у зв'язку з призовом гр-нина на строкову військ, службу за власним бажанням; визнання гр-нина органами мед.-сан. експертизи непридатним за станом здоров я для дальшого проходження військ, служби; після одержання гр-нином права на відстрочку від призову на строкову службу у випадках, передбачених зак-вом; після засудження гр-нина до позбавлення волі. Після звільнення з А. с. гр-нин протягом 3 днів зобов'язаний стати на облік у військовому комісаріаті та комісії у справах А. с. за місцем пост, проживання. Гр-нин не може ухилятися від проходження А. с. При ухиленні від проходження такої служби комісія у справах А. с. скасовує своє рішення про направлення його на А. с, про що протягом 3 днів письмово повідомляє гр-нина і військ, комісаріат. Після цього гр-нин підлягає призову на строкову військ, службу або на військ, збори на загальних підставах. Рішення комісії може

бути Оскаржено у Суд. порядку. Є. Я. Кравець.

 

Схожі за змістом слова та фрази