Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОПИТУВАННЯ
   

ОПИТУВАННЯ

— метод отримання інформації та виявлення громадської думки з тих або ін. питань, зокрема держ.-правових. У Законі України «Про всеукраїнський і місцеві референдуми» (1991) дорадчі опитування гр-н України були ототожнені з консультат. референдумом. Чинна Конституція України не передбачає опитування населення як форму безпосеред. демократії. О. широко використовуються у соціол. дослідженнях, у т. ч. держ.-правового змісту. За характером взаємодії дослідника та респондента визначають вид О. Найпоширенішими видами О. є інтерв'ю та анкетування. Для О. має значення канал комунікації, який використовується, характер запитання, статус О. та опитувачів, анонімність О., інтерес респондента до теми О., інформованість, компетентність респондента стосовно конкр. теми.

Можливе застосування вибіркового О. Вибірка формується за спец, процедурами, що забезпечують репрезентативність О., тобто відповідність соціально-демогр. структури вибірки структурі ген. сукупності. Існують різні види вибірки: випадкова, квотна, пропорційна та ін. Часто вибірка формується за місцем проживання за допомогою списків виборців тощо. Нерідко О. проводиться за допомогою анкет, тобто певного переліку запитань. Останні можуть мати варіанти можливих відповідей. Респондент вибирає той варіант, який більше відповідає його думці. Запитання можуть бути різного типу: альтернативні, тобто такі, що вимагають відповіді «так» чи «ні»; розширені, які містять багато варіантів можливих думок, мотивів, інтересів тощо; шкальні, які виявляють інтенсивність ставлення до певного предмета О. (напр., рівень довіри до певного органу влади може бути високим, середнім або низьким). За пресовим О. анкета друкується на шпальтах газет, журналів. Респонденти обмежуються колом читачів, які побажали заповнити анкету. Методом заочного, дистанційного інтерв'ю є телефонне О. Використовуючи цей вид О., можна отримати короткі відповіді на невел. кількість коротких запитань. В Україні масовими О. населення займаються кілька дослідницьких структур. Зокрема, загальнонаціональні О., присвячені актуальним проблемам соціально-політ., екон. і прав, розвитку, проводять Ін-т соціології НАН України, соціол. та маркетингова служба «СОЦІС», Укр. ін-т соціальних досліджень, Київ, міжнар. ін-т соціології, Центр соціальних експертиз та прогнозів, Центр «Соціальний моніторинг» тощо. О. проводяться у всіх регіонах України. Ген. сукупність становить доросле населення України віком понад 18 років. Як правило, загальнонаціональне О. охоплює від 1200 до 2000 осіб. Результати досліджень публікуються у соціол. виданнях, зокрема в журналі «Соціологія: теорія, методи, маркетинг».

С. Л. Катаев.

 

Схожі за змістом слова та фрази