Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ч arrow ЧЕЛЬЦОВ-БЕБУТОВ
   

ЧЕЛЬЦОВ-БЕБУТОВ

(князь Бебутов, Чельцов) Михайло Олександрович [23.ІІІ (4.ІУ) 1890, м. Олександрополь, тепер Гюмрі, Вірменія; за ін. даними м. Тифліс, тепер Тбілісі, Грузія - 2.ІІ 1973, Москва] — укр. і рос. правознавець, доктор юрид. наук з 1942, професор з 1926. Закінчив 1907 кадетський корпус у Тифлісі та 1914 — юрид. ф-т Київського ун-ту. В січні 1915 зарахований молодшим кандидатом на суд. посади при Київ, окружному суді (з квітня того ж року — при Київ, суд. палаті). Одночасно (з трав. 1915) був професорським стипендіатом Київ, ун-ту (каф. крим. права і процесу). В судовій палаті працював до її закриття у грудні 1918: в. о. помічника секретаря крим.

Чельцов-Бебутов Михайло Олександрович - leksika.com.ua

департаменту, ст. кандидатом на суд. посади, в. о. секретаря і (з лист. 1917) секретарем крим. департаменту. Прослуживши деякий час у Черв, армії, працював на різних посадах у ряді установ і організацій (у т. ч. судових). Від травня 1922 — у Київ, ін-ті нар. г-ва: читав окр. курси; штатний викладач, а з жовтня 1926 по вересень 1930 — штатний професор крим. права і крим. процесу та зав. юрид. клініки. Від жовтня 1930 по вересень 1931 викладав курс пром. права в Київ, ін-ті обліку та розподілу. Одночасно (1928— 29) входив до складу секції крим. права Комісії для виучування радянського права ВУАН. З 1928 брав також участь у роботі н.-д. кафедри кримінології при Київ, ін-ті науково-судової експертизи. В наукових дослідженнях Ч.-Б. цього періоду, які публікувалися переважно в часописах «Вестник советской юстиции» та «Техника, экономика, право», вчений аналізува в кримінальний і крим.-процесуальний кодекси, прийняті у ході першої кодифікації радянського законодавства, порушував актуальні на той час питання співвідношення доцільності та законності, правосвідомості й крим. кодексу, застосування аналогії в крим. кодексі тощо. Ч.-Б. створив курс «Радянський кримінальний процес» (в. 1—2, 1928—29) і підручник «Кримінальний процес» (1929) для низових працівників юстиції та прав, самоосвіти. На поч. 30-х рр. Ч.-Б. переїхав до Москви, де впродовж 1934—37 працював прокурором у Прокуратурі СРСР. Одночасно викладав у Моск. юрид. ін-ті, Ін-ті Прокуратури СРСР, Всесоюз. прав, академії та Всесоюз. юрид. заоч. ін-ті. До останнього з цих навч. закладів Ч.-Б. у 1940 перейшов на пост, роботу, захистив докт. дисертацію. У своїх працях Ч.-Б. обстоював дем. традиції рос. крим.-процес, зак-ва, ідеї процес, рівноправ'я сторін, охорону прав особи тощо.

Ч.-Б. був відомим знавцем історії суду і судочинства, якій присвятив найголовнішу працю свого життя «Курс радянського кримінально-процесуального права. Нариси з історії суду та кримінального процесу в рабовласницьких, феодальних і буржуазних державах» (1957, 1995). Серед ін. праць виділяються: «Соціалістична правосвідомість і кримінальне право революції» (1924), «Злочин і покарання в історії і в радянському праві», «Мета кримінального процесу та організація остаточного провадження» (обидві — 1925), «Анатоль Франс як криміналіст» (1930), «Віддання до суду» (1944), «Цивільний позов у кримінальному процесі» (1945), «Обвинувачений та його свідчення в радянському кримінальному процесі» (1947), «Захист у кримінальних справах» (1948), «Радянський кримінальний процес» (1948, 1951, 1962), «Настільна книга слідчого»

(1949), «Проведення експертизи в радянському кримінальному процесі», «Посібник для адвокатів» (обидві — 1954), «Кримінальний процес» (1969). Учений брав активну участь у написанні наук.-практ. коментарів до Кримінального і Крим.-процесуального кодексів СРСР та в підготовці проекту Основ крим. судочинства Союзу РСР і союз, республік 1958.

Літ.: Михаил Александрович Чельцов-Бебутов. К 70-летию со дня рождения (Биобиблиогр. указатель). М., 1960; Максимов С. Подвиг ученого. «Соц. законность». 1990, № 7; Мельник С. М. Учені-юристи Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка в галузі крим. процесу. К., 2000.

Ю. Я. Касяненко, І. Б. Усенко.