Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow висоц-відн arrow ВИЩІ РОСЛИНИ
   

ВИЩІ РОСЛИНИ

листостеблові рослини (Embryodionta) - група найбільш високоорганізованих рослин; одне з двох підцарств рослинного світу. В сучасній класифікації В. р. поділяють на 8 відділів: псилофіти, або ринієві (Rhyniophyta), мохоподібні (Вryophyta), псилотові (Psilotophyta), плавуно-подібні (Lycopodiophyta), хвощеподібні (Equisetophyta), папоротеподібні (Polypodiophyta), голонасінні (Рinophita, Gymnospermae), квіткові, або покритонасінні (Magnoliphyta, Аngiospermae). Сучасних В. р. відомо 250-300 тис. видів; перше місце серед них займають квіткові, на другому місці - печіночники і мохи, на третьому - папороті. За своєю роллю в рослинному покриві суші та значенням для людини друге місце після покритонасінних займають голонасінні. На відміну від нижчих рослин, В. р. - це складнодифе-ренційовані багатоклітинні орг-ми, пристосовані до життя на суші, але серед них є й вторинноводяні форми. Вегетативне тіло більшості В. р. почленоване на корені й пагони; останні, в свою чергу, складаються зі стебла і листків. Для всіх В. р. характерне правильне чергування поколінь - статевого (гаметофіта, або гаметофази) і безстатевого (спорофіта, або спо-рофази). Типовий для В. р жіночий статевий орган - архегоній спостерігається у мохоподібних, папоротеподібних, хвощеподібних і більшості голонасінних. У найбільш молодої групи В. р.- квіткових від архегонія залишилась лише яйцеклітина, яка розвивається в зародковому мішку. В. р. походять, найімовірніше, від морських водоростей.

Літ.: Тахтаджян А. Л. Высшие растения, т. 1. M.-Л., 1956; Шостаков-ский С. А. Систематика высших растений. М., 1971; Шляхи експериментального дослідження морфогенезу вищих рослин. К., 1972; Жизнь растений, т. 1. М., 1974; Флора Европейской части СССР, т.1-2. Л., 1974- 76; Новости систематики высших и низших растений. 1976. К.. 1977.

В. I. Чопик.

 

Схожі за змістом слова та фрази