Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow хім-холм arrow ХІМІЧНА ФІЗИКА
   

ХІМІЧНА ФІЗИКА

— галузь науки, що межує з хімією і новими розділами фізики (квантовою механікою, електрон. теорією атомів і молекул). Виникла у 30-х рр. 20 ст. Вивчає фізичні основи хім. перетворень і розв'язує осн. завдання хімії, пов'язані з встановленням хім. будови речовин і механізмів їхніх різноманітних реакцій. X. ф. широко використовує методи й апарат квантової механіки для квантовохім. розрахунків електронної й геом. будови і властивостей хімічних сполук. У X. ф. застосовують фіз. методи досліджень: спектрально-оптичні (див. Спектроскопія оптична, Спектральний аналіз), ядерний квадрупольний резонанс, електронний парамагнітний резонанс, ядерний магнітний резонанс, подвійні резонанси, хімічну поляризацію електронів та ядер, гамма-резонансну спектроскопію (див. Ядерна спектроскопія), масспектроскопію, рентгеноструктурний аналіз, електронну мікроскопію, імпульсні методи дослідження швидких процесів та ін. На сучас. етапі X. ф. вивчає кінетику й механізм хім. реакцій, які розглядаються як складна сукупність елементарних актів за участю молекул, атомів, іонів, вільних радикалів, збуджених частинок. Важливе місце займають дослідження з метою встановлення зв'язку між хім. будовою і реакційною здатністю різних сполук. Велика увага приділяється вивченню кінетики й механізму фотохімічних реакцій, особливо у зв'язку з проблемами фотосинтезу, фотографії та ін. X. ф. займається також питаннями, які стосуються хімії низьких т-р, хімії високих енергій і тисків, плазмохімії, ядерної хімії тощо. Зростає роль і значення об'єднаних досягнень X. ф. і біофізики, спрямованих на розв'язування принципових проблем біології та медицини. Великий внесок у розвиток X. ф. зробили М. М. Семенов, В. М. Кондратьєв,

Ю. Б. Харитон, М. М. Емануель, зокрема в УРСР Л. В. Писаржевський,

О. І. Бродський, В. А. Ройтер та ін.

Літ.: Семенов Н. Н., Кондратьев В. Н., Эмануэль Н. М. Химическая физика в Академии наук СССР. "Вестник Академии наук СССР", 1974, № 2; Семенов Н. Н. Химическая физика (Физические основы химической кинетики). Черноголовка, 1975; Эйкен А. Курс химической физики, в. 1—3. Пер. с нем. М.—Л., 1933—35.

В. Д. Походенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази