Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow білі-біо arrow БІОГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ
   

БІОГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

- виділення на Землі природних районів на підставі особливостей і закономірностей поширення організмів. Порівняння органічного світу окремих геогр. районів дає змогу виділити регіони, де органічний світ відносно однорідний, і відокремити їх від інших, які значно відрізняються за складом фауни і флори. В закономірностях поширення рослин і тварин є певні відміни, зумовлені неоднаковими засобами розселення їх, різним впливом на них факторів зовн. середовища тощо. Окремі групи рослин або тварин можуть відрізнятися ще й часом виникнення і шляхами еволюції, що також зумовлює характер поширення їх. Тому існують і окремі зоо- та фітогеографічне районування. Проте вивчення особливостей поширення рослинних і тваринних організмів показує, що в ньому переважають риси подібності й тому цілком можливо і доцільно проводити єдине Б. р. Оскільки відмінності у складі рослинного і тваринного світу окремих територій можуть бути більшими або меншими, при Б. р. виділяють території певної ієрархічної підпорядкованості. Найбільші регіони, що виявляють найзначніші відмінності в рослинному і тваринному світі, наз. царствами, суходолами або геями. Їх поділяють на біогеогр. області, а ті - на підобласті. Далі йдуть провінції, округи і найдрібніші одиниці Б. р.- ділянки. При Б. р. для визначення рангу території, що виділяється, виявляють ендемічні (див. Ендеміки) та характерні для цієї території таксони рослин і тварин і звичайно застосовують статистичний метод біогеографічного районування. При Б. р. суходолу виділяють різну кількість царств (гей), здебільшого 6 (Австралійське царство, або Нотогея; Неотропічне царство, або Неогея; Ефіопське царство; Індо-Малайське царство; Голарктичне царство, або Арктогея; Антарктичне царство; в кожному з них 1 біогєогр. обл.) або тільки 5, об'єднуючи Ефіопське та Індо-Малайське царства в Палеогею. Не всі дослідники вважають потрібним надавати ранг царства Антарктиці з її надзвичайно бідними флорою і фауною. УРСР перебуває в межах Європейсько-Сибірської і Середземноморської (південь Криму) підобластей Голарктичної біогеографічної області. Б. р. Світового океану базується гол. чин. на різниці поширення тварин і рослин у різних температурних поясах: двох холодних, двох помірних і одному теплому (тропічному). Карту див. на окремому аркуші, с. 416-417.

Літ.: Кістяківський О. Б., Корнєєв О. П. Посібник з зоогеографії. К., 1968: Береговий П. М., Прахов М. М. Ботанічна географія. К., 1969: Наумов Г. В. Краткая история биогеографии. М., 1969; Леме Ж. Основы биогеографии. Пер. с франц. М., 1976.

О. Б. Кістяківський.

 

Схожі за змістом слова та фрази