Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОБОВ'ЯЗОК БАТЬКІВ УТРИМУВАТИ ДІТЕЙ ДО ЇХ ПОВНОЛІТТЯ
   

ОБОВ'ЯЗОК БАТЬКІВ УТРИМУВАТИ ДІТЕЙ ДО ЇХ ПОВНОЛІТТЯ

- прав, норма, передбачена Конституцією України (ст. 51). Закріплена і на міжнародному рівні. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 покладає на батьків обов'язок забезпечення реліг. та морального виховання своїх дітей. Про це ж ідеться у Конвенції про права дитини 1989, Європейській конвенції про здійснення прав дітей 1995. У конст. зак-ві зарубіжних країн обов'язок батьків піклуватися про дітей та їх виховання одержав закріплення лише в актах, прийнятих після Другої світ, війни. Так, осн. закон ФРН встановлює, що турбота про дітей та їх виховання є природ, правом і обов'язком батьків. За ст. ЗО конституції Італії батьки зобов'язані утримувати, навчати і виховувати дітей, навіть якщо вони народжені поза шлюбом. КпШС України встановлює, що батьки мають право та зобов'язані виховувати своїх дітей. Виховання у сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані: постійно дбати про фіз. здоров'я, псих, стан дітей; створювати належні умови для розвитку їх природ, здібностей; поважати гідність дитини; виховувати в ній працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до держ. і рідної мови, сім'ї, старших за віком, до нар. традицій та звичаїв; виховувати повагу до нац., істор., культур, цінностей укр. та ін. народів, дбайливе ставлення до історико-культур. надбання та навкол. природ, середовища, любов до своєї країни; сприяти одержанню дітьми освіти в закладах освіти або забезпечувати повноцінну дом. освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу; виховувати повагу до законів, прав, осн. свобод людини. Д-ва надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків, захищає права сім'ї (ст. 59 Закону України «Про освіту» 1991, в ред. від 23.III 1996). Якщо батьки ухиляються від здійснення своїх батьків, обов'язків, вони можуть бути за рішенням суду позбавлені своїх прав або обмежені в них.

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази