Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow М-мил arrow МАЛИШЕВА
   

МАЛИШЕВА

Наталія Рафаелівна (25. IV 1952, Київ) — укр. правознавець, доктор юрид. наук з 1996, чл.-кор. АПНУ з 2000, з. ю. України з 1992. Закін. 1974 юрид. ф-т Київ, ун-ту. Відтоді працює в Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України: стажист-дослідник, мол. наук, співробітник (з 1975), ст. наук, співробітник (з 1984), докторант (1992—95), провідний наук, співробітник (з 1995), заст. директора міжнар. центру косм. права при ін-ті (з 1999). Асоційований професор ф-ту права ун-ту м. Пуатьє (Франція). Член Нац. к-ту «Людина і біосфера» (ЮНЕСКО), Світового конгресу агр. та екол. права та ін. Учасник розробки проектів ряду Законів України в природоохоронній галузі («Про природно-заповідний фонд» 1992 та ін.), Водного кодексу України тощо. Досліджує проблеми екол. і косм. права. Основні праці: «Охорона навколишнього середовища від шумового впливу (правові та організаційні питання)» (1981), «Еколого-правові питання науково-технічного прогресу» (1993, у співавт.), «Гармонізація екологічного законодавства в Європі» (1996).

Малишева Н.Р. - leksika.com.ua

В. П. Горбатенко.