Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНВЕНТАРНІ ПРАВИЛА
   

ІНВЕНТАРНІ ПРАВИЛА

1847-1848 - положення, які визначали розмір сел. наділу та уніфікували повинності поміщ. селян на Правобереж. Україні, в Білорусі та Литві. Були запроваджені рос. імператором Миколою І і спрямовані на обмеження кріпосного права. До цього монарха спонукала загроза повного розорення селян. 15(27).IV 1844 Микола І затв. Положення комітету зх. губерній про заснування губ. к-тів для запровадження інвентарів. К-ти повинні були складати та затверджувати інвентарі по кожному маєтку строком на 6 років. Того ж року було відкрито губ. к-ти і в Пд.-Зх. краї. У червні 1846 київ. ген.-губернатор Д. Г. Бібіков повідомив уряд, що інвентарі, розроблені к-тами, не є ефективними через їх розрізненість, різноманітність. Він запропонував урядові затвердити ін. інвентарі, розроблені в його канцелярії за єдиною формою. Уряд погодився, і єдині правила було затверджено 26.V (7.VI) 1847, а в новій ред. - 29.ХІІ 1848 (10.1 1849). Звідси і назва — «Інвентарні правила 1847— 1848». Вони діяли на тер. Київської, Волин. і Поділ, губ. до 1861, а в деяких ін. місцевостях України — до 1863.

Літ.: Инвентарные положения зап. губерний. СПб., 1859; Василенко Н. Крестьян, вопрос в юго-зап. и сев.-зап. крае при Николае I и введение инвентарей. В кн.: Великая Реформа, т. 4. М., 1911; Кошик А. К. Инвентарная реформа 1847—1848 гг. и крестьян, движение на Правобе-реж. Украине. «Наук, записки Київ, ун-ту», 1949, т. 8, в. 1; Барабой А. 3. Правобереж. Украина в 1848 г. «Истор. записки», 1950, № 34.

В. Є. Кириченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази