Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Г-гон arrow ГОЛОВА РАЙОННОЇ, РАЙОННОЇ В МІСТІ ТА ОБЛАСНОЇ РАДИ
   

ГОЛОВА РАЙОННОЇ, РАЙОННОЇ В МІСТІ ТА ОБЛАСНОЇ РАДИ

- посад, особа в системі органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси тер. громад сіл, селищ і міст. Обирається таємним голосуванням відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради. Виконує свої обов'язки до обрання голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради, передбачених законом. Голова працює у раді на пост, основі, не може мати ін. представн. мандата, суміщати свою служб, діяльність з ін. роботою, у т. ч. на громад, засадах (крім викладацької, наук, та творчої у позароб. час), займатися підприєм. діяльністю, отримувати від цього прибуток. Він підзвітний раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менше 2/3 депутатів від заг. складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд на вимогу не менш як третини депутатів від заг. складу ради. Повноваження Г. р., р. в м. та о. р. визначаються Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997). За цим актом голова ради: скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час та місце проведення сесії, питання, які передбачається розглянути, забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доводить рішення ради до виконавців, організує контроль їх виконання; подає депутатам кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її викон. апарату, витрат на їх утримання; подає раді пропозиції щодо утворення та обрання пост, комісій ради; координує діяльність пост, комісій, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій; надає депутатам допомогу у здійсненні ними своїх повноважень; організує за чинним законодавством проведення референдумів і виборів до органів держ. влади та місц. самоврядування. Голова має широке коло повноважень з питань формування і функціонування апарату ради. Зокрема, він призначає і звільняє керівників та ін. працівників структур, підрозділів викон. апарату ради; керує ним, організує роботу президії (колегії) ради (у разі її створення). Голова є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її викон. апарату, підписує рішення ради, протоколи її сесій, забезпечує роботу по розгляду звернень гр-н, веде особистий прийом гр-н; забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення гр-нами проектів рішень ради, важливих питань місц. значення, вивчення громад, думки, оприлюднює рішення ради; представляє раду у відносинах з держ. органами, ін. органами місц. самоврядування, об'єднаннями гр-н, труд, колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і гр-нами, а також у зовн. зносинах відповідно до законодавства. Він звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менше як третини депутатів — у визначений радою термін. У межах своїх повноважень видає розпорядження.

Повноваження голови мож уть припинятися достроково у разі: його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови; припинення його громадянства; якщо набув закон, сили обвинувальний вирок щодо нього; порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з ін. роботою (діяльністю); визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер; його смерті.

Літ.: Корнієнко М. І. Місц. самоврядування та «урядова вертикаль». «Місц. самоврядування», 1997, № 3—4; Саєнко Ю. І., Ткачук А. Ф., Привалов Ю. Ф. Місц. самоврядування в Україні: проблеми і прогнози. К., 1997.

В. Ф. Погорілко.

 

Схожі за змістом слова та фрази