Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow з arrow ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ТУРИЗМ (1995, 2003 рр.)
   

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ТУРИЗМ (1995, 2003 рр.)

визначає принципи державної політики, спрямованої на встановлення правових основ спільного ринку туристичного в Україні, і регулює взаємини, що виникають при реалізації прав громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства на відпочинок, свободу пересування й інших прав при здійсненні подорожей, а також визначає порядок раціонального використання туристичних ресурсів України. Дія цього Закону поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з наданням туристичних послуг, а також на громадян, які їх отримують. У Законі наводяться основні поняття, які є нормативними і мають лише наведене в Законі значення: туризм, турист, туристична діяльність, екскурсійна діяльність, туристичні ресурси, суб'єкти туристичної діяльності, туристична індустрія, туристичні послуги, туристичний продукт, туристичний ваучер (путівка), тур, керівник туристичної групи, гід (екскурсовод), ліцензія, сертифікат відповідності. Закон визначає принципи, цілі, пріоритетні напрями і способи державного регулювання туристичної діяльності. Зокрема зазначено, що держава визнає туристичну діяльність однією з пріоритетних галузей економіки України. Вона покликана створювати умови, сприятливі для розвитку туристичної діяльності, формувати уявлення про Україну як країну, сприятливу для туризму, здійснювати підтримку і захист українських туристів, суб'єктів туристичної діяльності та їх об'єднань. Основними цілями державного регулювання туристичної діяльності є: залучення громадян до раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем, організація оздоровлення населення; забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, становлення туризму як високорентабельної галузі економіки України, створення ефективної системи туристичної діяльності для забезпечення потреб внутрішнього та іноземного туризму; створення та вдосконалення нормативно-правової бази в галузі туризму відповідно до чинного законодавства України, міжнародних норм і правил; захист прав та інтересів держави в галузі туризму; створення сприятливого для розвитку туризму податкового, валютного, митного, прикордонного та інших видів контролю; створення економічних умов, які стимулюють розвиток туризму в Україні; запровадження пільгових умов для організації туристичної та екскурсійної роботи серед дітей, підлітків, молоді, інвалідів та малозабезпечених верств населення; заохочення національних та іноземних інвестицій в розвиток туристичної індустрії; встановлення порядку стандартизації, сертифікації та ліцензування в галузі туризму; впровадження системи статистичної звітності суб'єктів туристичної діяльності; визначення порядку управління державною власністю в галузі туризму; створення рівних можливостей на ринку туристичних послуг для суб'єктів підприємництва незалежно від форм власності, сприяння розвитку конкуренції, забезпечення дотримання в цій галузі антимонопольного законодавства; дотримання безпеки туристів, захист їх прав, інтересів та майна; підтримка розвитку туризму в регіонах, визначення статусу окремих туристичних центрів, створення умов для пріоритетного розвитку туристичної індустрії; організація та розвиток системи наукового забезпечення галузі туризму, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації туристичних кадрів; розвиток співробітництва з зарубіжними країнами та міжнародними організаціями, участь у міжнародних програмах розвитку туризму, розробка та укладання міжнародних двосторонніх і багатосторонніх договорів у галузі туризму та визначення механізму їх реалізації.

Пріоритетні напрями державного регулювання туристської діяльності - підтримка і розвиток внутрішнього, в'їзного, соціального і самодіяльного туризму. Це регулювання має здійснюватися, зокрема, шляхом створення нормативних правових актів з метою вдосконалення відносин у сфері туристської індустрії; сприяння в просуванні туристського продукту на внутрішньому і світовому туристських ринках; захисту прав та інтересів туристів, гарантування їхньої безпеки; створення сприятливих умов для інвестицій в туристську індустрію; податкової і митної підтримки суб'єктів туристської діяльності, зайнятих внутрішнім і в'їзним туризмом; сприяння підготовці кадрів для туристської галузі; розвитку наукових досліджень; сприяння участі українських туристів, туристських фірм і їх об'єднань у міжнародних туристських програмах; забезпечення картографічною продукцією.

Закон встановлює, що з метою захисту прав та інтересів туристів здійснюються ліцензування і стандартизація туристської діяльності, а також об'єктів туристської індустрії, сертифікація туристського продукту. У Законі перелічено права й обов'язки туристів, у т. ч. іноземних, при підготовці і під час здійснення подорожі, що відповідають міжнародним нормам, зокрема право на відшкодування збитків і компенсацію моральної шкоди у випадку невиконання умов договору роздрібної купівлі-продажу туристського продукту продавцем продукту туристського. У Законі визначено органи державної виконавчої влади в галузі туризму, сформульовано основні поняття, що стосуються суб'єктів туристської діяльності - їх об'єднання, раду представників. Національну раду з туризму, Державний реєстр суб'єктів туристської діяльності. У розділі IV йдеться про організацію економічної діяльності та фінансування галузі туризму; у розділі IV - про порядок укладання договорів (контрактів) суб'єктами туристської діяльності, їх права і обов'язки; у статті 13-16 і розділі III - про страхування і безпеку туристів. Розділ V присвячено кадровому і науковому забезпеченню туризму, розділ VII - міжнародному співробітництву в галузі туризму. У розділі VI визначено відповідальність за порушення законодавства України про туризм.

 

Схожі за змістом слова та фрази