Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПЕРІОД
   

ПЕРІОД

(від грец.— обертання, кругообіг) — проміжок часу, в календ, строках чи часових межах якого здійснюється певний процес; етап, стадія сусп. розвитку. В прав, значенні П. — передбачений у зак-ві проміжок часу, з яким пов'язують виникнення, зміну і припинення відповід. правовідносин, виконання зобов'язань тощо. П. може збігатися з порами року (напр., у с. г.) чи календ, роком (бюджетний П.). Виділяють також: «Період Великої Вітчизняної війни 1941—45» (з ним пов'язаний прав, статус ветеранів війни); сесійний П. (тривалість часу від поч. чергової сесії ВР України до її закриття); звітний П. (для складання фін. звітності); опалювальний П. (у комунал. г-ві) тощо. За Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (2000) прогнози та програми екон. і соціального розвитку України складаються на короткостроковий (1 рік) та середньостроковий (5 років) П. Прогнозні й програмні док-ти можуть розроблятися і на триваліший — довгостроковий (10, 20 і більше років) П. Виконання окр. довгострокових програм може складатися з часових етапів, стадій тощо. Так, реалізація Загальнодерж. програми формування нац. екол. мережі України на 2000—15, затвердженої відповідним Законом України від 21.IX 2000, розрахована на 15-річний П., який поділяється на два етапи: 2000—05 та 2006—15. Двосторонні міжнар. договори про екон. співробітництво України з ін. д-вами можуть укладатися на 10 років (напр., з Азербайджаном на 2000—09, з Казахстаном на 2000-10) тощо.

Від слова «період» походять терміни «періодизація» (поділ процесів розвитку на якісно відмінні один від одного П.); «періодика», або «періодичні друковані видання» (газети, журнали, бюлетені тощо), які виходять протягом чітко визначеного періоду — щоденно, щомісяця, щоквартально, щорічно.

Ю. Я. Касяненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази