Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПРАВИЛА
   

ПРАВИЛА

— різновид підзакон. нормативно-правових актів, які приймаються (затверджуються) в установленому порядку компет. держ. органами або посад, особами з метою встановлення єдиного порядку організації здійснення певної діяльності чи окр. дій, єдиних вимог до поведінки учасників правовідносин у відповідній сфері. Характерною особливістю П. є регулювання ними обмеж, кола сусп. відносин, але з вел. ступенем деталізації юрид., орг., контр., тех. та ін. приписів (вимог). Як складові прав, системи України П. широко застосовуються для регулювання відносин у сфері буд-ва (Правила забудови населених пунктів), тр-ту (Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні), гірничо-добувної промисловості (Правила проведення вибухових робіт при розробці родовищ гранітів), житл.-комунал. г-ва (Правила користування приміщеннями жилих будинків та прибудинковими територіями), освіти (Правила прийому до вищих навчальних закладів), банківської (Правила здійснення депозитних операцій для банківських депозитів), трудової (Правила внутрішнього трудового розпорядку), дозвільно-реєстраційної (Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів і мотоколясок) та ін. видів діяльності. Залежно від сфери застосування П. приймаються (запроваджуються) КМ України, відповід. центр, органами викон. влади або уповноваженими посад, особами.

За об'єктно-суб'єктним складом, дією у просторі й часі та ін. критеріями чинні П. умовно поділяються на: загальні (Правила відшкодування власником підприємства, установи, організації або уповноваженими ним органами шкоди, заподіяної працівникові пошкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним труд, обов'язків) і спеціальні (Правила випуску й обігу фондових деривативів), постійно діючі (Правда дорожнього руху) і тимчасові (Тимчасові правила розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства).

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази