Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДЕКАБРИСТИ
   

ДЕКАБРИСТИ

— дворянські революціонери, учасники таєм. товариств, які у грудні 1825 здійснили збройне повстання з метою повалення самодержавного устрою, скасування кріпацтва та встановлення дем. ладу в Росії. Перше таємне т-во виникло в лютому 1816 у Петербурзі під назвою «Союз порятунку». Після його розпуску (1818) було створено нову орг-цію — «Союз благоденства», яка проіснувала три роки. У 1821 на моск. з'їзді «Союзу благоденства» було ого-

Декабристи - leksika.com.ua

лошено про розпуск т-ва, натомість виникли Південне товариство в Україні (у складі Тульчинської, Кам'янської та Васильківської управ) та Північне товариство з центром у Петербурзі. Вони мали окремі політ, програми: Пд. т-во — «Руську правду» П. І. Пестеля (1823), Пн. т-во — «Конституцію» ?. М. Муравйова (1824). Обидва т-ва розробили план спільних дій. У вересні 1825 Пд. т-во об'єдналося ще з однією таємною орг-цією, що діяла в Україні, — Товариством об'єднаних слов'ян (утв. 1823 на основі Т-ва першої згоди, що діяло з 1818). Збройний виступ проти самодержавства відбувся 14.XII 1825 на Сенатській площі у Петербурзі під час складання військами присяги цареві Миколі І, а 29.XII 1825 (10.1 1826) у районі м. Василькова на Київщині повстав Черніг. полк. Ці виступи зазнали поразки, їх учасників було заарештовано. Наказом імператора від 17(29).XII 1825 було призначено слідчий комітет для розслідування обставин справи. Після закінчення розслідування 61 учасник Пн. т-ва, 37 учасників Пд. т-ва і 23 члени Т-ва об'єднаних слов'ян постали перед спеціально створеним Верх. крим. судом. За його вироком від 1.VI 1826 П. І. Пестеля, ?. ?. Рилєєва, С. I. My-равйова-Апостола, ?. П. Бестужева-Рюміна та П. Г. Каховського було засуджено до смертної кари через повішання, інших — до каторжних робіт. Тільки 26.VIII (8.IX) 1856 Олександр II видав маніфест про помилування усіх осіб, причетних до груд, подій 1825.

Держ.-правові погляди Д. знайшли відображення у згаданих програмних актах. Повстання Д. започаткувало визв. рух у Росії, а їхні програмні док-ти справили позит. вплив на розвиток політ, думки, зокрема на укр. конституціоналізм 19 — поч. 20 ст.

Літ.: Довнар-Запольский М. В. Мемуары декабристов. К., 1906; Памяти декабристов. Иркутск, 1926; Очерки из истории движения декабристов. М., 1954; Нечкина М. В. Движение декабристов, т. 1—2. М., 1955; Окунь С. Б. Декабристы. М., 1972; Мироненко С. В. «Московский заговор» 1817 и проблема формирования декабрист, идеологии. В кн.: Революционеры и либералы России. М., 1990.

І. К. Омелъченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази